דף הבית    צור קשר    קישורים שימושיים    כתבות מהעיתונות

 


כללי יום הבחירות


מבלי להיכנס לפירוט מייגע של כללי יום הבחירות לרשויות המקומיות, יש בכל זאת להיות מודע לאפשרויות והמגבלות המרכזיות, ולכן נסתפק בכמה דגשים בעלי משמעות, ולחוקים שבמהלך יום הבחירות משפיעים על פעילותנו:

 

1. פעילות תעמולה ביום הבחירות מוגבלת אל עד 25 מטר מהכניסה לקלפי. הכניסה לקלפי לצורך זה היא לא הכניסה לחדר הקלפי עצמו אלא למבנה שבו מצוי חדר זה, כלומר למבנה בית הספר או גן הילדים שבו שוכנת הקלפי. באזור זה, שבו אסורה תעמולה, אין לתלות שלטים, לחלק חומרי הסברה, ואפילו להסתובב עם חולצת המועמד או המפלגה. לא תמיד ולא בכל מקום אוכפים את החוק הזה.

2. כל משקיף או נציג בועדת הקלפי רשאי לעצור את מהלך ההצבעה כאשר מתעורר בלבו חשד לאי סדרים. במצב זה עליו לדרוש ממזכיר הקלפי לעצור את ההצבעה, ולהזעיק למקום את בא כוח הסיעה, שבמקרה הצורך מערב את פקיד הבחירות המקומי.

3. כל משקיף או נציג בועדת הקלפי רשאי לבדוק בתדירות שימצא לנכון את הימצאותם של פתקי הצבעה מעבר לפרגוד.

4. לכל רשימה זכות למנות מטעמה "בא כח הסיעה" שרשאי להיכנס לכל הקלפיות, להיות בקשר עם פקיד הבחירות המקומי, ואף להיות נוכח במקום ריכוז הקולות (בדרך כלל זה קורה בבניין הרשות המקומית) – בזמן ספירת הקולות והגעת הקלפיות אל המקום בו ירוכזו.

5. פתק לבן הינו קול פסול והוא אינו נכלל בספירת הקולות.

6. פתק לבן שעליו כתוב שם המועמד או שם המפלגה בכתב יד – הוא פתק חוקי ומהווה קול כשר שנכלל במנין הקולות.

7. שני פתקים מאותו סוג במעטפה אחת הם קול כשר אחד. לעומת זאת שלושה פתקים או יותר מאותו סוג במעטפה אחת – הם קול פסול שלא נכלל במניין ספירת הקולות.

8. שני פתקים שונים או יותר באותה מעטפה – הם קול פסול שלא נכלל במניין הקולות.

9.   פתק שיש עליו סימן היכר כלשהוא, כמו כיתוב, קרע, סימון ואפילו נקודה – הוא פתק פסול. עם זאת – פתק מקומט או מקופל – הוא פתק כשר שילקח בחשבון בספירת הקולות.

10. בבחירות שנערכות בתאריך הקבוע לבחירות לרשויות מקומיות, חיילים רשאים להצביע בבסיסיהם, כאשר הם רושמים את בחירתם בכתב יד, ואת מעטפותיהם מכניסים למעטפה נוספת עליה מציינים את שם הישוב. קולותיהם של החיילים במערכת בחירות מקומית, יספרו לחוד כעבור יומיים-שלושה, ויצטרפו למניין הקולות בישוב.

11. בבחירות מיוחדות או כאלה שנערכות ביום שבו לא מתבצעות בחירות כלל-ארציות, לא יצביעו חיילים בבסיסיהם, אך יהיו רשאים לקבל יום חופשה לצורך השתתפות בבחירות בישובם. לשם כך עליהם להצטייד בטופס שנמסר מפקיד הבחירות למטות השונים, והצגתו בבסיס, תקנה להם את הזכות להשתחרר להצבעה.

12. אדם יכול להצביע גם ללא הספח שנשלח אליו בדואר. כל בעל זכות בחירה יכול להגיע עם תעודה מזהה (תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון) ולממש את זכותו להצביע. בסיבוב השני, אם מתקיים, לא נשלחים לבעלי זכות הבחירה ספחים, וההודעות על קיום הבחירות מפורסמות מעל לוחות המודעות בישוב.

13. אדם הבא לבחור חייב להיכנס לבדו אל מאחורי הפרגוד, למעט אנשים שמסיבה רפואית אינם יכולים לעשות זאת, ואז ניתן לצרף אל אותו בוחר - מלווה, שיעזור לו להצביע.

14. כל רשימה זכאית לנציג אחד מטעמה בזמן ספירת הקולות בכל קלפי. עם נעילת ההצבעה ננעלת הדלת, ואין אפשרות להחליף נציג במהלך הספירה.

15. במהלך יום הבחירות, כל רשימה יכולה להציב מטעמה משקיף בכל קלפי. לעומת זאת יתר בעלי התפקידים בועדת הבחירות מוקצים מראש באופן יחסי לגודל הרשימות.

 

בהזדמנות זו יש גם להזכיר איסורים נוספים, הנכונים לכל תקופת הבחירות ללא הגבלת זמן, הקבועים לפי חוק הבחירות (דרכי התעמולה), וחוק הרשויות המקומיות (בחירות):


אסור להשתמש בנכסי ציבור למטרות תעמולה, אסור להשתמש בכלי טיס או שיט, אסור להשתמש ברמקול (פרט לאסיפה כדין), אסור לבית דפוס למסור חומר תעמולה למי שאינו מזמין החומר או בא כוחו המוסמך בכתב לקבל את החומר, אסורה תעמולת בחירות ע"י עובדי מדינה, חיילים, ועובדי הרשות המקומית, אסור לשתף ילדים בתעמולת בחירות, אסור לספק לבוחרים תכנית בידור או כיבוד בארועים פוליטיים (מ-60 יום לפני הבחירות). כל החוקים האלה, יש להודות, הם לא מהחוקים שנהוג לשמור עליהם בקפדנות.


אסורה העסקת ילדים מתחת גיל 14

כאשר מועמד חדש שואל את עצמו "למה הציבור צריך לבחור בי" - עליו תחילה לשכוח מהתשובה "בגלל שאני הכי איכותי / ראוי / משכיל / מוכשר". זאת - לא התשובה הנכונה, והציבור לא בוחר באדם רק בגלל שבעיני עצמו הוא המוצלח ביותר

עוד

כמעט תמיד יפעל הפוליטיקאי התובע, לא למען הוצאת האמת לאור, אלא מסיבות אחרות לגמרי, וגם השופט שמודע היטב למתרחש, בוחן בעין ביקורתית את איש הציבור המבקש להגן על שמו הטוב דווקא בבית המשפט

עוד

עם ספירת קולות החיילים, עלולה למצוא את עצמה מפלגה מתפללת שלא לקבל קולות נוספים לעצמה, כי אז תזכה שותפתה להסכם העודפים בקולות אלה, שעלולים לבוא על חשבון מנדט אחד שלה

עוד

נגה"פ. נס גדול היה פה? לא רק. נקמנות, גזענות, התנשאות, פחד: הגורמים המשפיעים ביותר על נפש הבוחר, ולא פעם דווקא אליהם, באופן מעודן ומוסווה כמובן, נפנה את המסרים שלנו

עוד

קמפיין נגטיבי הוא אפיק הסברתי, שלא מונע משינאה, כעס, או נקמנות. הוא צעד מקצועי טקטי ולגיטימי שנגזר מניתוח קר של המצב

עוד

למרות הפופולאריות של חוגי הבית, אין המדובר אלא בשיטת עבודה מיושנת, חסרת תועלת מעשית, שהיא פתרון לעצלנים ובזבוז זמן פעילות יקר 

עוד

טלמרקטינג הוא יעיל רק כאשר הוא ממוקד במטרות שצויינו, ומתוכנן מראש. התקשרות סתמית לאנשים, ופטפוט אקראי בנסיון לשכנע – היא חסרת ערך

עוד


  

המדריך השלם למועמד הפוליטי / אורן שמיר