דף הבית    צור קשר    קישורים שימושיים    כתבות מהעיתונות

 


משקיפים וחברי ועדת קלפי


בכל קלפי ישנה ועדת קלפי, המונה ארבעה בעלי תפקידים: 
האחד הוא מזכיר הקלפי והוא אדם "מקצועי" ואובייקטיבי הממונה מטעם משרד הפנים, עובר הכשרה מוקדמת, ועומד בקריטריונים מוגדרים מראש. שלושת החברים האחרים, המוגדרים כיו"ר ועדה, סגן יו"ר ועדה וחבר ועדה, הם נציגי הרשימות השונות בישוב. למרות שמדובר בשלוש הגדרות תפקיד שונות – אין הבדל מעשי בין שלושת התפקידים, ואין מקום להניח שיו"ר הקלפי הוא הבוס של סגנו, או חשוב וסמכותי ממנו. כולם שווי זכויות וחובות, והתואר הוא סמלי בלבד.

בנוסף לחברי הועדה שצויינו, לכל תנועה מותר להציב משקיף מטעמה בכל קלפי בה אין לה נציגות בועדה.

חלוקת הזכאות לחברי ועדת הקלפי בין הרשימות השונות, נעשית על פי מפתח של נציגות הרשימות במועצה הקיימת (היוצאת) כפי שהזדהו בישיבת הזדהות הסיעות, ובאופן פרופורציונאלי להרכב המועצה. למרות זאת, גם לרשימות חדשות שלא היו חברות במועצה היוצאת, יש זכאות לנציגות בועדות הקלפי, אם כי זו מועטה מאוד.

לעומת חברות בועדת הקלפי, כל רשימה, ללא קשר לגודלה במועצה הנוכחית, וגם רשימה חדשה לגמרי שאין לה נציג במועצה היוצאת – רשאית להציב בכל קלפי משקיף מטעמה. משקיף זה הוא בעל זכויות זהות לאלה של חברי ועדת הקלפי, וההבדל היחיד הוא שלעיתים הוא יושב בשולחן סמוך לזה של חברי הועדה, ולא לצידם באותו שולחן.

התמונה בקלפי היא אם כן: שולחן של ארבעת חברי ועדת הקלפי (כולל המזכיר), ובסמוך – שולחן אחד או יותר של נציגי הרשימות המשמשים כמשקיפים, אם ישנם כאלה באותה קלפי.

כאמור, זכויותיהם של חברי ועדת הקלפי ושל המשקיפים הן זהות: לכל נציג בקלפי, ולא משנה מה הגדרת תפקידו – זכות לדעת מי הוא כל אדם שנכנס להצביע (מספרו הסידורי מוכרז כך שכולם יוכלו לשמוע), לערוך רישום של בעלי זכות הבחירה שמימשו את זכותם להצביע, לבדוק מפעם לפעם שלא חסרים פתקים מעבר לפרגוד, ולעצור את ההצבעה בכל מקרה של חשד לאי-תקינות בהליך ההצבעה. זכויות אלה עומדות גם לחברי ועדת הקלפי וגם למשקיפים.

לעומת השוויון בזכויות, הרי שבסעיף החובות יש הבדלים בין חברי הועדה לבין המשקיפים: המשקיפים לא נושאים בכל אחריות או חובה, ולעומתם חברי ועדת הקלפי נדרשים לנהל רישום מסודר של הבוחרים, להכריז על כל אדם שנכנס לבחור, ולזהות את המצביעים באמצעות בדיקת התעודות המזהות. לא משימות קשות במיוחד, אבל בשעות לחץ של מצביע בכל חצי דקה – עשויות מטלות אלה לגזול זמן ותשומת לב.

בעבר, קיבלו חברי ועדת הקלפי שכר מהמדינה עבור ישיבתם בקלפי במהלך יום הבחירות לרשויות המקומיות. לכן עמדו הרשימות על זכותן לייצוג המגיע להן בועדות הקלפי, וראו בכך דרך לצ'פר את פעיליהם. אך כיום השתנה הנוהג, וחברי ועדת הקלפי (מלבד המזכיר) לא מקבלים מהמדינה שכר על עבודתם זו, ואם התנועה ששולחת אותם לא מספקת בעצמה את משכורתם – הרי שהם עושים את עבודתם בהתנדבות.

 

למה אנו צריכים נציגים בועדת הקלפי?

אמרנו, אפוא, שחברי ועדת הקלפי, כמו גם המשקיפים, הם מתנדבים, לפחות מבחינת המדינה, ואמרנו שלאלה וגם לאלה יש אותן זכויות בנושא הפיקוח על מהלך הבחירות, וההבדל היחיד הוא שלחברי ועדת הקלפי יש חובות שאין למשקיפים. אז מדוע אנו זקוקים לחברי ועדת הקלפי? התשובה היא לא מפתיעה: אנחנו לא! היתרון היחיד המתלווה לחברות בועדת הקלפי הוא תואר נטול ערך של יו"ר או סגנו, ובכך אין שום תועלת מעשית לקמפיין.

לכן, אני מעדיף באופן גלוי וברור להימנע מלהציב נציגים בועדות הקלפי, ושנציגיי בקלפי יהיו משקיפים בלבד, המשוחררים מחובת הגעה בפתיחת הקלפי, הרשאים לצאת ולהיכנס לחדר הקלפי במהלך היום, והמבצעים את תפקידם עבורי כשהם נטולי כל חובה כלפי הסדר הציבורי. כשאני מוצא פראייר מתאים – אני אפילו משתדל למסור למפלגות יריבות את הזכאות לתפקידי ועדת הקלפי. אני מעדיף שנציגיי בקלפי יהיו מסורים במלוא מרצם וזמנם לשרת את האינטרס של התנועה ששולחת אותם, מבלי לעסוק ברישומים מטעם המדינה.

בתדריך לפני בחירות שערכתי לנציגים בקלפי במועצה אזורית מסויימת, (בבחירות עם מיעוט רשימות, כך שלא ניתן להשתמט מהחובה לשמש כנציגים בועדות הקלפי), אמרתי לנוכחים שתפקידיו של הנציג מטעמנו בקלפי הם שניים: לוודא שלא מרמים אותנו, ולספק מידע על ההצבעה למנהלי הקלפיות. מייד קפץ קשיש מלא אנרגיות, שלדבריו הוא בעל נסיון עצום בישיבה בקלפי (הרבה יותר ממני, כמובן) ולכן עליו לדחות את טענתי. "אני בראש ובראשונה אחראי שתהיה הצבעה מסודרת, הוגנת, ו...בלה-בלה-בלה", הוא אמר, והתעקש, וכמעט פוצץ את התדריך. בלתי אפשרי היה לשכנע אותו שהוא טועה, אך "ציוניים פטריוטים" שחושבים ששרותם בקלפי הוא למען המדינה ומשרד הפנים – עדיף לוותר על שרותיהם. אדם היושב בקלפי מטעם רשימה חייב לזכור שהוא חלק מהקמפיין המפלגתי, ושבניגוד למזכיר הקלפי, הוא שם כדי לייצג את מי ששלח אותו ולפעול למענו.

המצב האידיאלי הוא שאותו אדם שמייצגנו בקלפי ישכח כליל מכל מחוייבות אחרת, ויתרכז רק בתפקידיו הצרים והאינטרסנטיים, וכדי להבטיח שזה יקרה, אני מעדיף שישמש כמשקיף בלבד.

 

תפקידיהם של המשקיפים בקלפי הם שניים, ושניים בלבד:

1. לוודא שלא מרמים אותנו – שלא גונבים לנו פתקים, מחליפים לנו פתקים בכאלה שדומים במקצת לפתק המקורי, או לחילופין פוגמים בהם כך שהם ייפסלו (מספיקה נקודת דיו כדי לפסול פתק), שנציגי המפלגה היריבה לא נכנסים עם קשישים עצמאיים אל מאחורי הפרגוד ומצביעים עבורם, ועוד. בכל מקרה של הפרת הכללים או חשד לאי-תקינות של הליך הבחירות, רשאי המשקיף לעצור את ההצבעה ולהזעיק את בא כוח הסיעה בועדת הבחירות, עד לבדיקת החשדות.

2. לעדכן את נתוני ההצבעה לפי הוראות המטה, כדי שבשעה שהנתונים יהיו נחוצים, הם יהיו מוכנים לשליפה מיידית. במילים אחרות: לסמן כל אדם שמגיע להצביע, בהתאם לשיטת העבודה שתיבחר.

לא בכל קלפי נחליט להציב נציגים, ולא תמיד נציגינו יישבו לאורך יום שלם בקלפי. על מנת לנהל נכון את כוח האדם שברשותנו, תמיד נשאף להתאים את תכנית המשקיפים שלנו לצרכים בפועל ולכח האדם המצוי, ולפי תכנית זו לשגר משקיפים לקלפיות. הדברים מוסברים בהרחבה בפרק העוסק בשיבוץ המשקיפים.


כאשר מועמד חדש שואל את עצמו "למה הציבור צריך לבחור בי" - עליו תחילה לשכוח מהתשובה "בגלל שאני הכי איכותי / ראוי / משכיל / מוכשר". זאת - לא התשובה הנכונה, והציבור לא בוחר באדם רק בגלל שבעיני עצמו הוא המוצלח ביותר

עוד

כמעט תמיד יפעל הפוליטיקאי התובע, לא למען הוצאת האמת לאור, אלא מסיבות אחרות לגמרי, וגם השופט שמודע היטב למתרחש, בוחן בעין ביקורתית את איש הציבור המבקש להגן על שמו הטוב דווקא בבית המשפט

עוד

עם ספירת קולות החיילים, עלולה למצוא את עצמה מפלגה מתפללת שלא לקבל קולות נוספים לעצמה, כי אז תזכה שותפתה להסכם העודפים בקולות אלה, שעלולים לבוא על חשבון מנדט אחד שלה

עוד

נגה"פ. נס גדול היה פה? לא רק. נקמנות, גזענות, התנשאות, פחד: הגורמים המשפיעים ביותר על נפש הבוחר, ולא פעם דווקא אליהם, באופן מעודן ומוסווה כמובן, נפנה את המסרים שלנו

עוד

קמפיין נגטיבי הוא אפיק הסברתי, שלא מונע משינאה, כעס, או נקמנות. הוא צעד מקצועי טקטי ולגיטימי שנגזר מניתוח קר של המצב

עוד

למרות הפופולאריות של חוגי הבית, אין המדובר אלא בשיטת עבודה מיושנת, חסרת תועלת מעשית, שהיא פתרון לעצלנים ובזבוז זמן פעילות יקר 

עוד

טלמרקטינג הוא יעיל רק כאשר הוא ממוקד במטרות שצויינו, ומתוכנן מראש. התקשרות סתמית לאנשים, ופטפוט אקראי בנסיון לשכנע – היא חסרת ערך

עוד


  

המדריך השלם למועמד הפוליטי / אורן שמיר