דף הבית    צור קשר    קישורים שימושיים    כתבות מהעיתונות

 


ספירת הקולות

"העם אמר את דברו. יקח עוד קצת זמן להבין מה הוא אמר". (ביל קלינטון)


עברנו יום ארוך ומתיש, אבל אף אחד לא מתכוון ללכת לישון בקרוב: המתח בעיצומו, ורגע האמת מתקרב, העם אמר את דברו, ויקח שעתיים-שלוש לגלות מה הוא אמר. זה הזמן שבו במטה הבחירות נאספים הפעילים והתומכים, ואילו נציגינו בשטח הם אלה היושבים כעת בקלפיות וסופרים את הקולות, ותכף יבשרו לנו עד כמה הצלחנו במסענו. אם המטה מלא באנשים דרוכים ומצפים - סיכוי גבוה שהניצחון בדרך, אך אם הצוות הממתין לתוצאות בכסיסת ציפורניים בקושי משלים מניין - מדובר בסימן מדאיג. בכל מקרה, בקרוב נדע.

בכל סוג של בחירות, ספירת הקולות אורכת פרק זמן שונה: בסיבוב שני לרשויות מקומיות נדרשת כשעה, בבחירות לכנסת נדרשת כשעה וחצי, בסיבוב הראשון בבחירות לרשויות המקומיות, זמן הספירה מתארך ויכול להגיע לשלוש שעות ואף יותר. הסיבה למשך הזמן הארוך הוא כמות המשימות: תחילה נספרות המעטפות הסגורות ומושוות למספר המצביעים הרשומים, לאחר מכן נספרים פתקי הרשימות, ורק לאחר מכן פתקי המועמדים. (פתקי הרשימות נספרים בד"כ לפני פתקי המועמדים כדי לאפשר לנציגי הרשימות, שלא מתעניינים בספירת הקולות לראשות – לסיים ולהתפנות לעיסוקיהם בטרם נספרים הקולות לראשות).

חמש עד עשר דקות לפני סגירת הקלפיות, על אנשינו ששובצו לספירה להיכנס ולהחליף את משקיפי המשמרת השניה. לאחר סגירת הקלפי תיסגר גם הדלת, ואז – לא יהיה עוד ניתן להחליף נציג במהלך הספירה. יש להדגיש שהקלפי תיסגר רק לאחר שלא יהיו בפתחה עוד מצביעים, כך שתיאורטית ההצבעה יכולה להימשך גם עד 22:30, אך בפועל הקלפי נשארת פתוחה לכל היותר דקות מעטות לאחר שעת סגירתה המתוכננת. אם במהלך היום נציגות שלנו בקלפי היתה דבר רצוי אך לא מחוייב, כעת אם נוותר על נציגות בזמן הספירה, הרי זה חוסר אחריות מצידנו.

 

סופר הקולות חייב להיות עירני ודרוך. הספירה מתבצעת כך שאדם אחד פותח את המעטפה, תוכן הפתק מוכרז, וכל נציג מסמן לעצמו את התוצאה בדף שלפניו. אם יש חילוקי דעות בנוגע למניין הקולות – נספרים הפתקים מחדש. יש זמן. הסיכוי שיחול בלבול בספירה הוא קלוש. חשיבותו של הנציג בספירה היא יותר בתחום של טיפול במקרים של פתקים פסולים.

למרות שהליך ההצבעה הוא פשוט מאוד, רק אלוהים יודע איך מתגלים כל-כך הרבה פתקים פסולים בכל קלפי, ומי המטומטמים שמכניסים למעטפה עשרה פתקים מאותו סוג, או פתק קרוע או מקושקש. לפעמים זה מגיע עד לכדי 20 או 30 פתקים פסולים, לעיתים אפילו יותר – לקלפי אחת. חלקם כמובן פתקים לבנים (שנמנים כפסולים), אך קיימים גם פתקים פסולים מסיבות אחרות ומגוונות.

מנהלי הקלפיות, המשקיפים בספירת הקולות, צריכים להיות מודעים לכללי היסוד של פסילת פתקים, ולעמוד על כך שכל פתק פסול של היריבים – אכן ייפסל. כמובן שעבודת התקפה לא מספיקה: יש להניח שגם היריבים ידרשו לפסול פתקים שלנו, ופה יש לנסות ולהגן על כל פתק, כמובן - כל עוד מדובר במקרה גבולי.

קרה לא פעם, בישובים במגזר הערבי, שהנוכחים בקלפי לא הסכימו להתפשר ביניהם במחלוקות שצצו במהלך הספירה, כך שכולם ישבו בקלפי, דבקים בעמדתם, ולא הסכימו לחתום על פרוטוקול הקלפי, עד צהרי היום שלמחרת. אך בדרך כלל אין צורך להיות כל-כך קיצוני, וניתן להזעיק את עזרתו של בא כוח הסיעה. בדרך כלל כולם רוצים לסיים, ולכן מחלוקות מתבררות מהר.

נסתיימה הספירה? נא לדווח את התוצאות למטה הבחירות, בו כולם בהמתנה מתוחה לדין הבוחר. ואחרי זה, אם נעשתה עבודה טובה – אפשר ללכת ולהצטרף לחגיגות!

פתק פסול:

פתק לבן במעטפה צהובה או פתק צהוב במעטפה לבנה.

מעטפה בה ארבעה פתקים מאותו סוג - היא פסולה.

שני פתקים או יותר מסוגים שונים באותה מעטפה.

פתק שיש עליו סימון כלשהוא.

פתק קרוע.


פתק תקין:

עד שלושה פתקים זהים באותה מעטפה.

פתק מקומט או מקופל - בספק!!!

פתק לבן שכתוב עליו שם מועמד או מפלגה (בעברית או ערבית).

פתק במעטפה פתוחה (שלא הודבקה).קולות פסולים[תיקון: תשכ״ט־3, תשל״ג־5, תשל״ה, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ח־2, תשס״ג־4, תשע״ח]

אלה יהיו קולות פסולים –
(1)
פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50(ב), במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות;
(2)
פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע;
(3)
מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה;
(4)
מעטפת הצבעה של בוחר לפי פרק ח׳ אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר יום הבחירות;
(5)
מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות;
(6)
מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות – פסולים שני הקולות;
(7)
מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובא בחשבון;
(8)
פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע;
(9)
פתק ריק שאין עליו ולא כלום;
(10)
פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה;
(11)
פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות;
(12)
(א)
פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג);
(ב)
נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.                             סימוני הקולות במהלך ההצבעה


כאשר מועמד חדש שואל את עצמו "למה הציבור צריך לבחור בי" - עליו תחילה לשכוח מהתשובה "בגלל שאני הכי איכותי / ראוי / משכיל / מוכשר". זאת - לא התשובה הנכונה, והציבור לא בוחר באדם רק בגלל שבעיני עצמו הוא המוצלח ביותר

עוד

כמעט תמיד יפעל הפוליטיקאי התובע, לא למען הוצאת האמת לאור, אלא מסיבות אחרות לגמרי, וגם השופט שמודע היטב למתרחש, בוחן בעין ביקורתית את איש הציבור המבקש להגן על שמו הטוב דווקא בבית המשפט

עוד

עם ספירת קולות החיילים, עלולה למצוא את עצמה מפלגה מתפללת שלא לקבל קולות נוספים לעצמה, כי אז תזכה שותפתה להסכם העודפים בקולות אלה, שעלולים לבוא על חשבון מנדט אחד שלה

עוד

נגה"פ. נס גדול היה פה? לא רק. נקמנות, גזענות, התנשאות, פחד: הגורמים המשפיעים ביותר על נפש הבוחר, ולא פעם דווקא אליהם, באופן מעודן ומוסווה כמובן, נפנה את המסרים שלנו

עוד

קמפיין נגטיבי הוא אפיק הסברתי, שלא מונע משינאה, כעס, או נקמנות. הוא צעד מקצועי טקטי ולגיטימי שנגזר מניתוח קר של המצב

עוד

למרות הפופולאריות של חוגי הבית, אין המדובר אלא בשיטת עבודה מיושנת, חסרת תועלת מעשית, שהיא פתרון לעצלנים ובזבוז זמן פעילות יקר 

עוד

טלמרקטינג הוא יעיל רק כאשר הוא ממוקד במטרות שצויינו, ומתוכנן מראש. התקשרות סתמית לאנשים, ופטפוט אקראי בנסיון לשכנע – היא חסרת ערך

עוד


  

המדריך השלם למועמד הפוליטי / אורן שמיר