דף הבית    צור קשר    קישורים שימושיים    כתבות מהעיתונות

 


פתיחת תנועה חדשה

על מנת לרוץ לבחירות, הן למועצה והן לראשות - חובה להקים תנועה (מועמד לראשות הישוב חייב לעמוד בראש רשימה למועצה). הליך פתיחת התנועה החדשה, שהיה בעבר "קלי-קלות" ודרש התנהלות לא מורכבת מול פקיד הבחירות המקומי, הפך בינתיים להליך בירוקרטי מסובך והתנהלות מתסכלת מול "רובוט" ששולח אלינו משרד הפנים בדמות אתר שדרכו מתבצע הרישום.

רבים שואלים אותי אם צריך לרשום תנועה חדשה כ"עמותה", ודבר זה לא רק שאינו נחוץ אלא אפילו מיותר. תנועה מקומית רשאית לגייס תרומות, להעסיק עובדים, וכל מה שרשאית עמותה לעשות, ובניגוד לעמותה - היא פטורה מהגשת דו"חות שנתיים ע"י רו"ח. 

ראשית יש להדגיש את המינוחים השונים: "תנועה" היא התארגנות פוליטית שיכולה לפעול גם ללא רישום פורמאלי. לעומת זאת, "רשימה", היא נציגי אותה תנועה למועצה - ולשם הגשת רשימה יש צורך לפתוח תנועה באופן רשמי ולהגיש כחוק את רשימת המועמדים. "סיעה" היא אלה מחברי הרשימה שמכהנים בפועל כחברים במליאת הרשות.

כאמור, תחילת פעילותה של תנועה נעשית ללא קשר לרישומה הפורמאלי. "תנועה" נוצרת כרעיון ואוסף מסרים, ולא כגוף רשמי ומסודר, וככזו היא יכולה לפעול ולפרסם את עצמה, לגייס פעילים, ולהפיץ את מסריה לציבור – עוד לפני רישומה כתנועה. גם תנועה שאינה רשומה עדיין, כדאי לה לתעד את כל פעילותה הכספית, כך שבתום מערכת הבחירות ניתן יהיה להגיש דו"חות מדוייקים כנדרש. על מנת לקבל את פנקס הבוחרים בשליפתו הראשונה (140 יום לפני הבחירות) - תידרש התנועה להירשם מול משרד הפנים ואף לגייס חתימות (50 למועצה מקומית ו-100 לעיר) כדי לקבל את הפנקס בתקליטור שיימסר לה ידנית במשרד הפנים בירושלים.

כ-63 ימים לפני הבחירות יפרסם משרד הפנים מודעות גדולות ברחבי הישוב בהן הנחיות להגשת רשימות המועמדים. במודעות אלו יהיה פירוט לגבי שעות הקבלה של פקיד הבחירות, סכום הערבון הכספי שנדרשת תנועה חדשה להפקיד באמצעות צ'ק בנקאי, והמספר המינימאלי של התומכים והמועמדים שנדרשת תנועה חדשה להציג. מייד לאחר פרסום מודעות אלה אפשר יהיה לגשת אל פקיד הבחירות ולקחת את "החוברת הירוקה" – להגשת רשימת מועמדים למועצה, ו"החוברת הצהובה" – להגשת מועמדות לראשות. (עבור סיעות קיימות, ולא חדשות, צבעי החוברות הוא שונה: כחולה למועצה, כתומה לראשות). בחוברות יש תצהיר של בא-כוח הרשימה, שנדרש לחתום בנוכחות עורך-דין.

סכום הערבון שתידרש תנועה חדשה להפקיד נקבע על-פי גודל הישוב, אך הוא לא יעלה על 21,000 שקל למועצה (נכון ל-2005) וסכום דומה לראשות. כמו כן, על רשימה להגיש חתימות של תושבי אותו ישוב, שהם בעלי זכות הצבעה, כלומר – בני 17 ומעלה. מספר החתימות הללו נקבע בהתאם לגודל הישוב, אך הוא אינו עולה על 200 חתימות לריצה למועצה (רק עבור תנועה חדשה או סיעה שפרשה מסיעה אחרת במועצה), ו-750 חתימות למועמדות לראשות. (מועמד לראשות שהוא חבר מועצה מכהן, או נציג מפלגה ארצית - אינו זקוק לחתימות כלל!).

עם הליך פתיחת התנועה כדאי גם להגיש בקשה לקבלת ספר הבוחרים. את ספר הבוחרים מקבלים ממשרד הפנים על גבי דיסק, שניתן בחינם. לצורך קבלת ספר הבוחרים יש למלא ארבעה טפסים שניתן להוריד מהאתר של משרד הפנים באינטרנט, ולשלוח באמצעות הדואר או דרך האינטרנט.

דגש נוסף וחשוב: יש להגיש בקשה למימון. תנועה שלא תגיש בקשה שכזו לא תזכה במימון בחירות גם אם תזכה במנדטים במועצה. המועד האחרון להגשת בקשת מימון הוא 59 ימים לפני יום הבחירות עבור סיעה קיימת במועצה (טופס צהוב), ו-3 שבועות לפני יום הבחירות עבור סיעה חדשה (טופס ורוד). בקשת המימון מחייבת פתיחת חשבון בנק עוד לפני כן, וכמו כן תצהיר רואה חשבון.

והנה הפתעה נעימה: כל מפלגה זכאית לקבל מקדמת מימון – גם מפלגה חדשה. מפלגה ותיקה זכאית לקבל מקדמה בסך 60% מהמענק שיגיע לה כמימון בחירות, אם היא תשמור על מספר המנדטים שברשותה במועצה הנוכחית. מפלגה חדשה זכאית לקבל 60% מסכום המימון המגיע על מנדט אחד. אך אין המדובר במתנה אטרקטיבית במיוחד: לשם כך על התנועה לתת כנגד המקדמה ערבות בנקאית בסך 110% מסכום המקדמה, מה שהופך את כל הכדאיות של המקדמה למפוקפקת. מטרת המקדמה היא לאפשר למפלגות להימנע מהפרת חוקי גיוס הכספים, ומביצוע משיכת יתר בבנק, אלא שגם לערבות הבנקאית יש עלות, שעשויה להיות גבוהה מעלות משיכת היתר. בכל אופן, כדי לקבל את המקדמה, יש לציין בטופס הבקשה למימון, שהתנועה מעוניינת לקבל מקדמה.

כל התהליכים שתוארו פה, הם חלק ממשימותיו של בא כוח הסיעה, ואם יהיה עירני וקפדן, אין סיבה שתתעורר בעיה כלשהיא ברישום התנועה החדשה. לעומת זאת, רשלנות וחוסר תשומת לב, כבר גרמו לא פעם לפסילת תנועה מלהתמודד.


                החוברת הצהובה לראשות והחוברת הירוקה למועצה

כאשר מועמד חדש שואל את עצמו "למה הציבור צריך לבחור בי" - עליו תחילה לשכוח מהתשובה "בגלל שאני הכי איכותי / ראוי / משכיל / מוכשר". זאת - לא התשובה הנכונה, והציבור לא בוחר באדם רק בגלל שבעיני עצמו הוא המוצלח ביותר

עוד

כמעט תמיד יפעל הפוליטיקאי התובע, לא למען הוצאת האמת לאור, אלא מסיבות אחרות לגמרי, וגם השופט שמודע היטב למתרחש, בוחן בעין ביקורתית את איש הציבור המבקש להגן על שמו הטוב דווקא בבית המשפט

עוד

עם ספירת קולות החיילים, עלולה למצוא את עצמה מפלגה מתפללת שלא לקבל קולות נוספים לעצמה, כי אז תזכה שותפתה להסכם העודפים בקולות אלה, שעלולים לבוא על חשבון מנדט אחד שלה

עוד

נגה"פ. נס גדול היה פה? לא רק. נקמנות, גזענות, התנשאות, פחד: הגורמים המשפיעים ביותר על נפש הבוחר, ולא פעם דווקא אליהם, באופן מעודן ומוסווה כמובן, נפנה את המסרים שלנו

עוד

קמפיין נגטיבי הוא אפיק הסברתי, שלא מונע משינאה, כעס, או נקמנות. הוא צעד מקצועי טקטי ולגיטימי שנגזר מניתוח קר של המצב

עוד

למרות הפופולאריות של חוגי הבית, אין המדובר אלא בשיטת עבודה מיושנת, חסרת תועלת מעשית, שהיא פתרון לעצלנים ובזבוז זמן פעילות יקר 

עוד

טלמרקטינג הוא יעיל רק כאשר הוא ממוקד במטרות שצויינו, ומתוכנן מראש. התקשרות סתמית לאנשים, ופטפוט אקראי בנסיון לשכנע – היא חסרת ערך

עוד


  

המדריך השלם למועמד הפוליטי / אורן שמיר