דף הבית    צור קשר    קישורים שימושיים    כתבות מהעיתונות

 


מנהלי הקלפיות


מונחי יסוד:
קלפי – רשימת אנשים כפי שהוגדרה ע
"י משרד הפנים, אשר מצביעים אל תוך אותה תיבת הצבעה. רשימה זו תכלול בדרך כלל 500-600 אנשים, הרשומים כתושבי אותו אזור גאוגרפי.

אשכול קלפיות – אתר הצבעה שבו פועלת קלפי אחת או יותר. באשכול קלפיות אחד ניתן להציב אפילו 10 קלפיות ויותר.

פרק זה רלוונטי רק לישובים בגודל של עד 60 קלפיות (בסביבות 36 אלף בעלי זכות בחירה).

 

מערך מנהלי הקלפיות זהו מערך הפעילים האפקטיבי ביותר, אשר מפקיד בידי כל פעיל, את האחריות לטיפול בקלפי אחת, כלומר כ-200 עד 250 משפחות. לא תמיד ניתן להקים מערך זה, הדורש יכולת לוגיסטית, ומספר פעילים גדול דיו, אך כאשר מערך זה קיים ופעיל, ועליו מתבססת פעילות השטח של המטה - לא יהיה זה מוגזם לקבוע שפעילותם וכישרונם של מנהלי הקלפיות יהיו חלק נכבד בפעילות השטח ובהצלחת הקמפיין. למעשה, מסרים חזקים ומנהלי קלפיות מתאימים - אלא שני הגורמים ששילובם עשוי להביא את הניצחון.

ראשית יש להבהיר, בכדי למנוע מראש אי-הבנות שחוזרות על עצמן: מנהל קלפי זה לא תפקיד ליום הבחירות בלבד, אלא לשלושת החודשים שלפניו. מנהל קלפי הוא תפקיד אסטרטגי, של חשיבה, של יצוגיות, של כריזמה, של הסברה, כמו מודל מוקטן של מועמד ומנהל מטה - אך לגיזרה צרה ביותר. לעיתים אני מגיע למטה בחירות שבו סבורים כולם שמנהל קלפי הוא הנציג שיושב בקלפי ביום הבחירות, או לחילופין שתפקידו הוא להיות אחראי לוגיסטי של סביבת אשכול הקלפיות. בשום אופן לא! מנהל הקלפי הוא אחראי עליון על רשימת המצביעים בקלפי שלו, משלב החדירה והשכנוע, ועד יום הבחירות עצמו, והוא עובד מול המטה המרכזי שאמור לספק את צרכיו.

אז מהו מנהל קלפי? מנהל קלפי הוא כמו מנהל קמפיין קטן, המנהל לאורך הקמפיין את כל הפעילות בגיזרה מצומצמת, שמוגדרת ע"י משרד הפנים כמצביעי קלפי מסויימת. מנהל הקלפי, מעת שקיבל לידיו את ספר הבוחרים של הקלפי, אחראי על הטיפול באזור המצומצם שלו, כאילו היה זה קמפיין בפני עצמו: החל משלב ההיערכות, גיוס פעילים, ורישום נתונים, דרך שלב החדירה וחלוקת חומר הסברה, שלב השכנוע, הטלמרקטינג, ההיערכות ליום הבחירות, יום הבחירות עצמו וספירת הקולות בסיומו. תפקידו של מנהל הקלפי הוא לעשות כל מה שהוא מוצא לנכון כדי להביא לניצחון בקלפי שהוא ממונה עליה. ההנחה היא שאם כל אדם יפעל בתוך התחום הקטן המוגדר לו כאילו היה חלקת אלוהים הקטנה שלו – יזכה הישוב כולו לטיפול אישי, יסודי ומסור, עד הגעה לאחרון המצביעים.

בהנחה שבכל קלפי יש כ-200 עד 250 בתי אב, הרי שעבור מנהל הקלפי מדובר בקמפיין שבו ניתן ליצור קשר אישי עם כל אחד מהבוחרים, ולהביא להצלחה מקסימלית באזור שבו הוא פועל.

 

אם קלפי היא אזור גאוגרפי, אז למה דווקא "מנהל קלפי" ולא מנהל שכונה, רובע, רחוב, או אזור גדול יותר?

1.  קלפי היא בדיוק הגודל המאפשר לאחראי עליו עבודת שטח יעילה, השתלטות על הנתונים, ומגע אישי עם הבוחרים.

2. אמרנו כבר, שפעילי המטה פועלים על מוטיבציה ועל אתגר. תפקיד "מנהל קלפי" החתום על תוצאה ברורה – מאפשר להם עצמאות, יצירתיות, ואתגר מדיד עם תוצאה ברורה. כך, מנהלי קלפיות תחרותיים יבואו למשימה מתוך תחרותיות בריאה ולקיחת אחריות.

3. קלפי היא היחידה הקטנה ביותר שדורשת ארגון, כמו משקיפים, וביצוע ספירה.

4. חלוקת העיר לקלפיות מייצרת חלוקה מקיפה, שוויונית פחות או יותר, וברורה לחלוטין, שלא מתקיימת בחלוקה לשכונות, רחובות, או אזורים.

 

מנהלי הקלפיות, שעובדים ישירות מול המטה, הם הסמכות העליונה בשטח. המטה צריך לספק את צרכיהם ודרישותיהם, וכמובן לסייע להם ככל שניתן. כאשר מנהל קלפי ידרוש להוציא פלאייר מיוחד לאזור שלו, או לערוך כנס רחוב באזור שלו, או כל פעילות חריגה אחרת – נדע שהוא מבצע עבודתו נאמנה.

מינוי מנהלי אזורים במקום מנהלי קלפיות זאת טעות שעולה ביוקר: ברגע שפעיל מקבל סמכות על אזור ענק – הוא בפועל חסר ערך. למעשה, הגודל העצום של המרחב עליו הוא אחראי, מוציא כל עוקץ מהתפקיד, וכדי לאפשר עבודת שטח יעילה, עליו לבצע חלוקה נוספת של האזור, ומינוי אחראים קטנים מתחתיו. אלא שפה הוא יתקל בבעיה: פעילים מתנדבים הם לא "פלוגה של פיליפינים", והם לא ממהרים לקבל את מרותו של "בוס" שהוא פעיל בעצמו. מצב זה מוליד חוסר מוטיבציה, מירמור, חיכוכים, אבטלה גלויה ומוצהרת, והטלת אחריות זה על זה. בסופו של דבר, לתוצאה שתתקבל באזור לא יהיה אבא, אלא רק האשמות הדדיות, ובמצב זה לא ניתן לצפות שמישהו יהיה איכפתי מראש כלפי התוצאה.

גם מינוי מנהלי אזורים מעל מנהלי קלפיות קיימים, זוהי טעות. הדבר ירחיק בין המטה המרכזי והשטח, יוציא את העוקץ מתפקיד מנהלי הקלפיות ויתן להם תחושה שהם פועלים שחורים המצויים בתחתית הסולם. ריבוי דרגי ניהול הוא רעה חולה, במיוחד כשמדובר במתנדבים המונעים על-ידי רצון טוב, והמשך עבודתם תלוי בהרגשתם הטובה. סיבוך המבנה הבירוקרטי לא מייעל את העבודה אלא פוגע בה אנושות, שכן כל דרג מטיל את האחריות לדרג שמעליו או מתחתיו, ועבודת השטח החשובה נפגעת. לכן כל פעיל חזק, גם כזה שרואה עצמו מעל כולם – יש למנותו כמנהל קלפי "פשוט", ולשכנעו שייקח את המשימה במלוא המרץ. תפקיד מנהל קלפי הוא תפקיד מעניין, מורכב ומלא אתגר, ומתאים בעיקר לאנשים פתוחים, נמרצים, חרוצים, חברתיים מאוד ואוהבי אדם. ניהול שתי קלפיות במקביל – בלתי אפשרי, גם עבור ברנש מוכשר במיוחד!

יש להציב את מנהלי הקלפיות במעמד מיוחד, כי הם אלה שעושים את העבודה החשובה והקשה באמת. הם אלה שנושאים באחריות, ולכן יש לתגמל אותם כראוי. אם ביחס משופר, אם בשיתופם בקבלת החלטות, אם ברתימת פעילים שיהיו כפופים אליהם, אם בהשתתפות בתדריכים להם בלבד, או אם בהחזר הוצאות סימלי. המסר שמנהל קלפי הוא אבן היסוד של הקמפיין, ושיש לו זכויות יתרות על ההצלחה העתידית – חייב להיות ברור וחזק.

 

מנהל קלפי יכול להיות כל פעיל שמוכן להקדיש מזמנו בממוצע כשעתיים בשבוע לפעילות שטח. מנהל קלפי צריך להיות אדם חברותי מאוד ואוהב בריות, בעל תקשורת טובה עם אנשים, ואומץ להקיש על דלתות שהוא לא מכיר. מנהל קלפי טוב הוא זה המיודד, בסוף התהליך, עם כל מצביעי הקלפי, שלבסוף באים להצביע עבורו באופן אישי, לעיתים יותר מאשר בשביל המועמד שאותו הוא מייצג. ביום הבחירות, מנהל קלפי יעמוד בפתח הקלפי וילחץ ידיים לבאים לבחור, ממש כאילו היה מועמד בעצמו, לכן אדם זה חייב להיות בוגר, ייצוגי, חביב, רציני. כמו כן ביום הבחירות הוא ינהל את הפעילות באותה קלפי, ולקראת סגירת הקלפיות גם יכנס להשקיף על מהלך ספירת הקולות.

עם תחילת שלב החדירה, בו נדרשים מנהלי הקלפיות לפתוח בעבודת שטח ממשית – נושר אחוז מסויים מהמתנדבים ההתחלתיים, שכוונותיהם היו טובות, אך הם אינם בנויים לעבודה ממש, ולכן אם 80% מהקלפיות יהיו מאויישות במנהלים שבוע לאחר שלב החדירה – הרי זו הצלחה גדולה, ובמשך הזמן יש לשאוף למלא את הרשימה לחלוטין, ולהחליף מנהלי קלפיות מתקשים במנהלי קלפיות חדשים וטובים יותר. חשוב להגיע ליום הבחירות עם מנהלים חזקים בכל הקלפיות או לפחות ברובן המכריע. ליצירת מערך של מנהלי קלפיות חזקים יש השפעה מכרעת על יעילות עבודת השטח, הצלחת ניהול יום הבחירות, וחשיפת המועמד בפני התושבים.


לקראת יום הבחירות כדאי לתלות פלקט גדול במקום בולט, שבו ירשמו שמות מנהלי הקלפיות לפי סדר הקלפיות, וליד שם כל מנהל קלפי – עמודות ריקות שבהן ירשמו מאוחר יותר התוצאות. לוח כזה הוא יעיל להגברת המוטיבציה של מנהלי הקלפיות ולהמחשת הרעיון שלצד כל שם – תירשם תוצאה מדוייקת שתסמל את הצלחתו האישית.

בדרך כלל קשה להקים מערך כזה של מנהלי קלפיות, הדורש כמות גדולה של פעילים מסורים, ושמירת מוטיבציה גבוהה אצל כולם. אך הקושי הברור והבולט הזה, הוא המפריד בינינו לבין עבודת שטח יסודית ואיכותית. לכן תמיד כדאי לבחון כמה מנהלי קלפיות נוכל למצוא, ואם יש טעם לאמץ שיטה זו באופן גורף לכל קלפיות הישוב.


         מנהל קלפי שדורש הפקה פרסומית לתושבי האזור - כנראה מבצע תפקידו כראוי

כאשר מועמד חדש שואל את עצמו "למה הציבור צריך לבחור בי" - עליו תחילה לשכוח מהתשובה "בגלל שאני הכי איכותי / ראוי / משכיל / מוכשר". זאת - לא התשובה הנכונה, והציבור לא בוחר באדם רק בגלל שבעיני עצמו הוא המוצלח ביותר

עוד

כמעט תמיד יפעל הפוליטיקאי התובע, לא למען הוצאת האמת לאור, אלא מסיבות אחרות לגמרי, וגם השופט שמודע היטב למתרחש, בוחן בעין ביקורתית את איש הציבור המבקש להגן על שמו הטוב דווקא בבית המשפט

עוד

עם ספירת קולות החיילים, עלולה למצוא את עצמה מפלגה מתפללת שלא לקבל קולות נוספים לעצמה, כי אז תזכה שותפתה להסכם העודפים בקולות אלה, שעלולים לבוא על חשבון מנדט אחד שלה

עוד

נגה"פ. נס גדול היה פה? לא רק. נקמנות, גזענות, התנשאות, פחד: הגורמים המשפיעים ביותר על נפש הבוחר, ולא פעם דווקא אליהם, באופן מעודן ומוסווה כמובן, נפנה את המסרים שלנו

עוד

קמפיין נגטיבי הוא אפיק הסברתי, שלא מונע משינאה, כעס, או נקמנות. הוא צעד מקצועי טקטי ולגיטימי שנגזר מניתוח קר של המצב

עוד

למרות הפופולאריות של חוגי הבית, אין המדובר אלא בשיטת עבודה מיושנת, חסרת תועלת מעשית, שהיא פתרון לעצלנים ובזבוז זמן פעילות יקר 

עוד

טלמרקטינג הוא יעיל רק כאשר הוא ממוקד במטרות שצויינו, ומתוכנן מראש. התקשרות סתמית לאנשים, ופטפוט אקראי בנסיון לשכנע – היא חסרת ערך

עוד


  

המדריך השלם למועמד הפוליטי / אורן שמיר