simple site creator

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

ניהול המידע בספר הבוחרים

...

אחת המשימות החשובות העומדות בפני המטה, היא ביצוע מסודר של רישום המידע לגבי המצביעים. מידע זה כשהוא מצטבר, הוא כוח רב, וכלי הכרחי וראשון בחשיבותו בפעילות יום הבחירות, ולכן יש לפעול לכל אורך הדרך לאיסוף שקדני של כל רסיס מידע רלוונטי, ולתעד הכל בקפדנות במאגר המידע שלנו. לעיתים קוראים לזה "לסמן את המזוהים" ולעיתים "למפות את המצביעים", אך בכל מקרה, איסוף המידע הוא תנאי הכרחי לניהול יום בחירות יעיל ומוצלח.   ו

הספקנו כבר לעסוק בסימון הראשוני של המידע שבידינו, פעולה שיכולה להתבצע גם שנים לפני הבחירות, ולאחר שסיימנו לסמן את "המזוהים" הראשוניים בירוק (תומך), אדום (מתנגד), וצהוב (לא יצביע), עלינו להמשיך באופן רציף בסימון המידע, אלא שכעת הופך איסוף המידע לפעילות סדירה, במקום האיסוף הראשוני שהיה עד כה, ושהתבסס אך ורק על הכרות מוקדמת. אם בשלב ההיערכות ביקשנו מפעילים לסמן את המזוהים המוכרים להם, הרי שכעת על פעילי הקמפיין ליצור קשר אישי עם בעלי זכות בחירה רבים, גם כאלה שלא הכרנו, לנסות לברר את עמדתם, ולסמן כל מידע רלוונטי, הן לגבי מתנגדים, הן לגבי תומכים, והן לגבי מתלבטים - שתמיד יהיה נכון לרשום בקצרה את עמדתם. איסוף המידע הזה יימשך מעתה לכל אורכו של הקמפיין. מקורות המידע שלנו, שמהם נפיק את הנתונים המבוקשים יהיה לקוח מהרשתות החברתיות, משלטים על המרפסות, מפעילות שטח של מפלגות אחרות, מרשימות מועמדים שמתפרסמות, משיחות אישיות, מטלמרקטינג שנבצע, מסקרים שנערוך, וגם מהדרך הראשונית והבסיסית ביותר - עוד ממריצים, רכזי מגזרים ומנהלי קלפיות, שמעבירים עוד שמות ועוד מידע, ככל שמגיע לידיהם. במקום שבו הדבר מתאפשר, אפשר אפילו למנות במטה "קצין מודיעין", שכל תפקידו הוא איסוף מידע פרטני על בוחרים, וניהולו במסגרת פנקס הבוחרים.    ו

כמובן שכאשר פעיל שטח נתקל במידע לגבי מצביע – עליו להעביר את המידע הזה למטה המרכזי שיזין אותו לאלפון הממוחשב, כך שיווצר לנו מאגר מידע מרכזי מנוהל היטב, וממנו אפשר יהיה לגזור רשימות לפי קלפיות, רחובות, ואפילו מגזרים. שמירת המידע אצל הפעיל, בין אם מדובר ברכז מגזר, ממריץ, או מנהל קלפי - מונעת מעקב מסודר אחר הנתונים. מסיבה זו, גם כאשר ישנו מנהל קלפי המחזיק ב"הליכון" מעודכן, חשוב להזין את הנתונים באופן שוטף למחשב, ולבצע אחת לשבוע השוואת נתונים בין ההליכון שבידי מנהל הקלפי – לספר הבוחרים הממוחשב שבמטה.   ו

מטבע הדברים, לא רק המיפוי יעניין אותנו, אלא נשתדל להפוך כמה שיותר אנשים ל"ירוקים", ובכך להגדירם ככאלה שכדאי לנו שיבואו להצביע. אם נפעל היטב, ביום הבחירות נדע היכן לרכז את המאמצים ואילו אנשים עלינו לדאוג להביא לקלפי, וזאת בעצם המטרה הסופית של איסוף המידע. (כמובן שאיסוף מידע נכון חוסך לנו עבודה רבה גם במהלך הדרך, ויחסוך לנו זמן עבודה רב, במיקוד מאמצינו מול המתלבטים, וויתור על השקעת זמן ואנרגיה בכאלה שכבר החליטו).   ו

האם הפיכת כמה שיותר מצביעים ל"ירוקים" היא מטרת העל שלנו, הרי שמיפוי רחב ככל הניתן, וצביעת ספר הבוחרים עד כמה שאפשר – זו בעצם מטרתנו המשנית, כהכנה ליום הבחירות.   ו

Mobirise

מיפוי ספר הבוחרים היא מטרתנו המשנית, הפיכתו לירוק ככל האפשר - המטרה המרכזית

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il