website templates free download
Mobirise


המדריך למועמד הפוליטי

כל מה שרצית לדעת על התמודדות בבחירות המקומיות


 - אורן שמיר - 

Mobirise

כל הזכויות על תכני "המדריך למועמד הפוליטי" שמורות למחבר. אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש

כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים  - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

?למה אתה

  4  
  • כאשר מועמד חדש שואל את עצמו "למה הציבור צריך לבחור בי" - עליו תחילה לשכוח מהתשובה "בגלל שאני הכי איכותי / ראוי / משכיל / מוכשר". זאת - לא התשובה הנכונה, והציבור לא בוחר באדם רק בגלל שבעיני עצמו הוא המוצלח ביותר

חוגי בית

   3  
  • במהלך השנים השתנה העולם, וכיום, למרות שחוגי הבית פופולאריים במיוחד בקרב פוליטיקאים מקומיים, אין המדובר אלא בשיטת עבודה מיושנת, חסרת תועלת מעשית, שהיא פתרון לעצלנים ובזבוז זמן עבודה יקר. עם זאת, יש לערוך חוגי בית, תחת כמה תנאים

הסכם עודפים

  2  
  • יכול להיווצר מצב בו קולותיה העודפים של מפלגה, יכולים לגרוע מנדט מעצמה! במילים אחרות, עם ספירת קולות החיילים, עלולה מפלגה להתפלל שלא לקבל קולות נוספים, כי אז תזכה שותפתה להסכם במנדט שעלול לבוא על חשבונה

קמפיין נגטיבי

  1  
  • אלה שאינם מבינים שמאבק פוליטי הוא במהותו עויין, ושכדי לנצח יש הכרח שמישהו אחר יפסיד ואפילו ייעלב - רואים עצמם כצדיקים גדולי נפש, אך סירובם לעמוד זקוף מאחורי מסר ביקורתי ענייני הוא לא מעלה, בוודאי לא עבור מי ששואף להנהיג
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

תוכן

לחץ על פרק כדי לעבור אליו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי