free web builder

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

שיחת הטלפון

...

כאשר איש הטלמרקטינג מקבל את ה"הליכון" לטיפולו, הוא לא מקבל רשימה ראשונית של שמות ומספרי טלפון, אלא מקבל מאגר מידע מפותח יותר, בו מסומנים מזוהיים ומצורפות הערות רלוונטיות. שיחות הטלפון יתבצעו בהתאם לרשימות אלה, כאשר נעדיף להתקשר ל"מתלבטים" או "לא ידועים" מאשר למזוהים שמסומנים אצלנו באדום או ירוק.   ו


כך ייראה תסריט שיחה אפשרי

ערב טוב, אני מיכל ממטה הבחירות של מומו אלפנדרי. אני מדברת עם יהושע מוסקוביץ'? (כן)   ו

אפשר לגזול דקה מזמנך?   ו

המממ... דקה? נו, טוב.   ו

לפני מספר ימים ביקרו נציגים מטעמנו בביתך, ומסרו את חוברת מצע הבחירות שלנו, ורציתי לדעת אם הספקת לעיין בה.   ו

במקרה והתשובה "לא קיבלנו שום חוברת":  אם כך, אוכל לשלוח אליך חוברת?    ו

המממ... בסדר, אם את רוצה.   ו                                                                     

אוקיי, היא תגיע אליך בזמן הקרוב.   ו                                                                     

מעבירים מייד הודעה לשליח שנמצא בשטח, ויש להתקשר שוב בתוך יומיים-שלושה .   ו

במקרה והתשובה: "כן, קיבלנו את החוברת": צריך לנסות לדובב את האדם לשיחה קצרה.   ו

רצינו לדעת עם החוברת משקפת גם את עמדותיך, ואם המסרים היו לטעמך.   ו

יש להוביל את השיחה למצב בו ניתן לשאול בנוחות:   ו

בעוד שלושה שבועות ייערכו הבחירות לראשות המועצה ורצינו לדעת אם גיבשת לעצמך דעה במי לבחור.   ו

במקרה והתשובה: "כן. החלטתי במי לבחור":   ו

תסכים להגיד לי במי החלטת לבחור?   ו

 יש לסמן את המידע שמתקבל. במידה והאדם מסומן כתומך – יש לברר אם הוא יודע היכן ממוקמת הקלפי שלו.   ו

במקרה והתשובה: "לא. אני עדיין מתלבט": יש לפתח שיחה קצרה:   ו

יש נושא מסויים שגורם לך להתלבט?   ו

או: מה הנושא המרכזי שישפיע על ההחלטה שלך?   ו

איש הטלמרקטינג צריך להפעיל את שיקול דעתו אם לנסות לשכנע את האדם באמצעות הטלפון, ואם כן – עד כמה, או לפנות מייד לשלב הבא:   ו

(במקרה ובו עולים נושאים ספציפיים שמעניינים את האדם)

היית מעוניין לשוחח על כך עם מומו אלפנדרי?   ו

או:   ו

(במקרה בו ההתלבטות שלו היא יותר כללית ולא מתמקדת בנושאים ספציפיים)

אפשר להזמין אותך לחוג בית, שתוכל להתרשם?   ו

נוכל ליצור איתך קשר כדי להזמין אותך לחוג בית / כדי ליצור קשר ישיר בינך לבין מומו אלפנדרי?   ו

מחר ניצור איתך קשר שוב.   ו

בכל מקרה והתשובה חיובית, יש להוסיף את שמו של האדם עם מספר הטלפון שלו, לרשימה המתאימה, להמשך הטיפול. בכל מקרה והתשובה שלילית לאחת השאלות – יש לעבור לשאלה הבאה.   ו

לסיום השיחה:   ו

אני מודה לך על זמנך, והמשך ערב נעים.   ו

 

אין להאריך מידי בשיחה, אין לחרוג מהנושא ומתבנית השיחה הקבועה, אין להביע רגשות של כעס או אכזבה, אין להיגרר לפרובוקציות. במקרה בו נראה שבצד השני של הקו נמצא מתנגד ברור, יש לסיים את השיחה בהקדם, ולא להתפתות לשיחה ארוכה. על איש הטלמרקטינג להימנע מכניסה לפרטים בנושאי העיר, המועמד או המצע, ולהישאר ברמה כללית בלבד.   ו

לאחר ביצוע שיחת ההמשך עם המועמד, יעביר המועמד למטה את התרשמותו לגבי אופן סימונו של הבוחר, ובכך יבוא הטיפול בו אל סיומו.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il