create your own web page for free

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

שיירת מכוניות

...

שיירת מכוניות היא שיטה מקובלת במקומות מסויימים, שמטרתה להפגין כוח ולהרים את המורל. מדובר בשיירה של כעשרים מכוניות ואף יותר, מקושטות ומצויידות בפלקטים, תמונות, בלונים, דגלים, ומה לא, שנוסעות לאיטן בטור ארוך תוך צפירות צורמות. כל המפגן הזה לא מתרחש דווקא ביום הבחירות, אלא "יום בהיר אחד", בעיצומו של קמפיין הבחירות.  ו

בערים מסויימות, בעיקר בכאלה שבהן התושבים מעורבים מאוד בפוליטיקה המקומית, שיירת המכוניות היתה שיטה מקובלת ולגיטימית, שהתושבים שמחו לבואה וקיבלו אותה בהבנה. כה פופולארי היה הגימיק, עד שמפלגת העבודה בימיה הגדולים נהגה לספק למועמדיה בישובים השונים, שרות הכולל ביקור שיירת מכוניות שמגיעות במיוחד, ואדם שמופקד על העניין מטעם המפלגה נהג להציע למועמדים את ביקור "שיירת המכוניות" המפלגתית ביישובם, לתועלת הקמפיין ופיזור שמחה בשטח.   ו

את שיירת המכוניות האין-סופית של מועמד מפלגת העבודה, שעברה ליד ביתי שמוקם ברחוב שקט בפאתי העיר - לא אוכל לשכוח. אך אולי דווקא בשל החווייה ההיא, בימים שעוד צפיתי בגימיקים כתושב, אני מסתייג מכל שיטת עבודה וולגארית, שגורמת לרעש, פקקי תנועה, לכלוך, או כל מיטרד סביבתי אחר. אנו זקוקים לתמיכתם של התושבים, ולחסום להם את השכונה לדקות ארוכות, או להעיר את ילדיהם הישנים – לא בטוח שזו הדרך לשכנע אותם בצדקת דרכנו. זאת ועוד – מועמד שדגלו הוא איכות החיים ואיכות הסביבה, ראוי שיישמר מצעדים אנטי-סביבתיים כגון אלה.   ו

התנגדותי לעצם השיטה דומה להתנגדותי לתליית שלטים במקומות ציבוריים, שימוש במערכת כריזה, או שיטות אחרות העלולות לפגוע בחייהם של התושבים. אך כמו גם במקרים אחרים, גם כאן יש יוצאים מהכלל, והייתי דווקא מאפשר שיירת מכוניות במקרים חריגים, ותחת שלושת התנאים הבאים:   ו

א. לא לשבש את חיי התושבים, כולל לא לצפור במקומות מגורים, ולא לעמוד על הכביש באופן שחוסם את האזור לתנועה.   ו

 ב. שיירת מכוניות לא ביום הבחירות עצמו – אז לפעילים, וכמובן למכוניות, יש משימות חשובות יותר.   ו

 ג. שיירת מכוניות תתקיים רק תחת נושא מוגדר, כלומר תחת אמתלה מחאתית כלשהיא, ולא כאקט סתמי של תמיכה. זה צריך להגיע עם פעילות הסברה שקודמת לשיירת המכוניות, ודואגת לפרסם כי בקרוב תעבור בעיר "שיירת התקווה" או "שיירת הדור הצעיר", או "שיירת השחרור", או כל רעיון מחאתי אחר.   ו

שיירת המכוניות, אם תיעשה בצורה נכונה ומחושבת, יכולה להיות גורם חיובי, ואם תיעשה שלא במקום ולא בזמן – תהיה גורם מקלקל. ובכל מקרה, במידה והדבר אפשרי - אפשר גם לשקול משהו קצת פחות בולט ורועש אבל קצת יותר ידידותי לסביבה, כמו צעדת מחאה רגלית, או אפילו שיירת אופניים חביבה, ולזכות באהדה מקיר לקיר בלי הסכנה להרגיז מישהו.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il