free portfolio web templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

אסיפות רחוב

...

אסיפת רחוב מתרחשת כאשר המועמד וצוותו מגיעים לאזור כלשהוא, ובעזרת מערכת הגברה מזמינים את השכנים במקום לבוא להאזין לדברי אותו מועמד. ההנחה היא שגם אם התושבים ירשמו נוכחות מועטה – ההד יהיה גדול, הדברים שייאמרו באותו כנס מאולתר יגיעו גם לאוזניי הדיירים שבחרו להישאר בבתים, והסקרנות לנוכח ה"הפנינג" תביא אל החלונות והמרפסות תושבים שההגעה אליהם קשה, שכן הנושאים הפוליטיים אינם מעניינם.   ו

עבדתי פעם עם מועמד שאימץ שיטה זו כשיטת העבודה המרכזית שלו - הוא ביצע באופן יומיומי אסיפות רחוב ועליהן שם את יהבו. נצחונו של אותו מועמד באותן בחירות, מעלה את האפשרות שאסיפות הרחוב הן אלו שנתנו לו את ההזדמנות להציג את עצמו בפני התושבים ולהתבלט מעל המועמדים האחרים.   ו

אלא ששיטה זו של אסיפות רחוב מתאימה רק למועמדים בעלי סגולות מיוחדות: נוכחות בימתית מרשימה, ביטחון עצמי שופע, דרך התנסחות מלוטשת, ובנוסף – מסרים חדים ופופוליסטיים. אסיפת רחוב מצריכה תכנון מדוקדק, משתפי פעולה מבין הדיירים במקום, או לחילופין: הרבה אומץ.   ו

בהשוואה בין סיורים בבתים ומפגשים אישיים עם הדיירים, לבין קיום אסיפות רחוב, אני רואה יתרון בסיורים בין הדירות, שכן בהם ניתן להגיע לציבור גדול יותר, ולעשות זאת באופן אישי, שהוא אפקטיבי יותר. אך אסיפות רחוב יכולות להיות כלי חשוב ויעיל במקרים אלה:   ו

א. כדרך ל"כיבוי שריפה" מיידית, או כתגובה לפרובוקציה באזור מסויים.   ו

 ב. מועמד שלא מסוגל, מסיבות פסיכולוגיות, לבצע סיורים בבתים, והוא מרגיש נוח יותר באסיפות רחוב, או מועמד שחושש מיצירת קשר אישי בינו לבין כמות גדולה מידי של אנשים, יכול להשתמש באסיפות אלה כשיטת עבודה חלופית שבה ימלא את שעות הערב החשובות.   ו

 ג. כאשר מועמד ופעיליו סיימו את הסיורים בכל בתי העיר, ושעות הערב התפנו ממשימה זו – מיותר לעשות סיבוב שני של סיורים באותו מקום, מה שמשאיר את אסיפות הרחוב כעבודת השטח המועדפת.    ו

ד. כתכנית עבודה לזמן שבין הסיבוב הראשון והסיבוב השני.   ו

 ה. כאשר מבקשים לחולל מבצע הסברתי הנוגע למקום מסויים, שכונה, בלוק, רחוב, או אפילו בניין בודד.   ו

שיטה זו של אסיפות רחוב היא מנוגדת כמובן לחוק, האוסר על שימוש במערכת הגברה באזור מגורים ועל התגודדות ללא אישור מפורש מהמשטרה. בנוסף, אם אסיפת רחוב תתקיים תוך רעש מוגזם, חסימת הרחוב בכלי רכב רבים, צעקות ולכלוך, וכל מה שתחת הערך "הפגניסטן" – היא בעיקר עלולה לגרום לנזק, ואף להביא את ניידות המשטרה. אך אסיפה תרבותית שמתקיימת תוך התחשבות בשכנים ובסביבה, בשעות הערב המוקדמות – בהחלט יכולה להיות כלי מועיל שניתן להפכו לערוץ מרכזי בעבודת השטח, וגם השוטרים שאולי יופיעו, יכולים להשתלב באוירה התרבותית ולהשתכנע לתמוך.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il