portfolio web templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

מכוניות מקושטות

...

כל מועמד שואף לבלוט בשטח, ולשם כך מוקצים משאבים רבים מתקציב הקמפיין, שמתמקדים בשלטי חוצות, ושלטים על מרפסות פרטיות. אך דווקא השיטה הזולה והקלה ביותר מרבה לחמוק מתחת לרדאר, ומעטים עושים בה שימוש: שילוט על גבי כלי רכב.   ו

שילוט על רכב הוא פשוט וזול: פלקטים שנתלים בצידי המכונית ולעיתים גם באחוריה – וחיש קל הרכב הופך ליצרן נוכחות בשטח, בעלות זניחה. מי שחושב לטווח ארוך יותר, של שבועות וחודשים, נוהג להזמין מדבקות שקופות למחצה, לתלייה על השימשה האחורית (עלות של כ-25 שקלים למדבקה), ובכך הופך את הרכב לשלט חוצות נייד. רכבים שעוברים כך בישוב מייצרים נוכחות אדירה ביחס להשקעה, כלכלי בהרבה משלטי חוצות. אז למה לא להרחיב את המהלך? ואכן, יש מועמדים שמציבים מעין קרוניות קטנות בצידי הכניסות לישוב או העורקים המרכזיים, כרכבים חונים כביכול, אך בפועל – כשלטי חוצות המותרים לפי החוק, וזולים בהרבה מאלה המתנוססים לתפארת 2-3 מטר לידם. יש כאלה המכסים משאית שלמה בשלט אחד, או טרקטור, או מנוף, או כל כלי רכב בבעלות פרטית שהופך פתאום למונומנט תעמולתי.   ו

בין אם השתמשנו בשיטה זו ובין אם לא, עם בוא יום הבחירות, כבר לא תהיה לנו ברירה כנראה, ונזדקק לכל חתיכת ברזל על גלגלים כדי להזכיר לכולם שאנחנו כאן, ואנחנו השולטים בשטח.   ו

Mobirise

לא רק ביום הבחירות: ביחס למחיר, קישוט מכוניות מספק תמורה טובה להפגנת נוכחות

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il