free simple web templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

רוטציה כפתרון לבעיות

...

לעיתים קורה שהליך יצירת רשימת המועמדים ובחירת האנשים שיופיעו במקומות ריאלים ברשימה, נקלע לאי הסכמות, אשר נראה שלא ניתן לגשר עליהן. בסופו של דבר רבים רוצים להשתבץ במעלה הרשימה ובעיקר במקומות הריאליים, ועלינו להיעזר באקרובטיקה כדי להצליח לכסות בשמיכה הקצרה שברשותנו, את כל שאיפותיהם ורצונותיהם של בכירי פעילינו. במצב חירום ניתן לשלוף את הקלף האחרון: רוטציה.   ו

שיטת הרוטציה מאפשרת להגדיל את כמות המקומות הריאלים ברשימה, על חשבון אורכה של תקופת הכהונה של כל אחד מהם. לאחר שעלו בתוהו כל נסיונות השידול והצעות הפשרה, נציע את ההסכמה המשותפת הזאת, כי בנקודת זמן מסוכמת מראש במהלך הקדנציה, יפרוש אחד או יותר מנציגי הרשימה במועצת העיר, ובכך באופן אוטומטי יתמנה לתפקיד - המועמד הבא אחריו ברשימה. אם מדובר ברשימה שבה יש, לדוגמא, שלושה מקומות ריאלים – הופכים מייד שלושת המקומות הריאלים לארבעה חמישה או ששה (תלוי מאיזה מקום ברשימה מתחילה הרוטציה). ראיתי גם עיר שבה תנועה מקומית עשתה רוטציה המחלקת את הקדנציה לשלושה חלקים, כדי לאפשר ליותר מחבריה לשמש כחברי מועצה, וכך גם מי שממוקם במקום 8 או 9 יכול להתחיל לחלום על התנגחות מול ראש העיר סביב שולחן המועצה.   ו

נקודת התורפה של תכנית כזו היא שאי אפשר לעגן אותה בהסכם מחייב, ומימושה תלוי ברצונו הטוב של חבר המועצה שעל-פי הסיכום צריך להתפטר מרצונו. אם רצונו משתנה במהלך הקדנציה – אין אפשרות משפטית לאלצו לכבד את התחייבותו, אפילו אם חתם על הסכם שקובע שכך ינהג. רק אם קיים אמון בין השותפים להסכם זה, יכול הסכם הרוטציה לפתור מחלוקות ולהותיר יותר אנשים שבעי רצון תחת קורת גג אחת.   ו

הסכמי רוטציה ניתן לבצע גם על תפקידים שינתנו לתנועה במהלך הקדנציה, כך שאם היא תזכה למשל בתפקיד "סגן בשכר", תחולק הקדנציה לשני חלקים שבהם כל אחד מהם יוכל ליהנות בתורו מהפרס. לאחר שבבחירות 2019 כבר קמה מפלגה מכובדת בישראל וערכה הסכם רוטציה על תפקיד ראש הממשלה, לא יהיה יוצא דופן לעשות הסכם כזה על כל תפקיד אחר.   ו

Mobirise

רוטציה יכולה להיות גם על תפקיד שיוצע למפלגה אחרי הבחירות, כמו סגן ראש העיר

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il