amp templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

משקיפים וחברי ועדת קלפי

...

בכל אחת מהקלפיות, פועלת ועדת קלפי, המונה ארבעה בעלי תפקידים: האחד הוא מזכיר הקלפי והוא אדם "מקצועי" ואובייקטיבי הממונה מטעם משרד הפנים, עובר הכשרה מוקדמת, ועומד בקריטריונים מוגדרים מראש. שלושת החברים האחרים, המוגדרים כיו"ר ועדה, סגן יו"ר ועדה וחבר ועדה, הם נציגי הרשימות השונות בישוב. למרות שמדובר בשלוש הגדרות תפקיד שונות – אין הבדל מעשי בין שלושת התפקידים, ואין מקום להניח שיו"ר הקלפי הוא הבוס של סגנו, או חשוב וסמכותי ממנו. כולם שווי זכויות וחובות, והתואר, גם אם נשמע כמתאים לציון בקורות החיים, הוא סמלי בלבד.   ו

חלוקת הזכאות לחברי ועדת הקלפי בין הרשימות השונות, נעשית על פי מפתח של נציגות הרשימות במועצה הקיימת (היוצאת) כפי שהזדהו בישיבת הזדהות הסיעות, ובאופן פרופורציונאלי להרכב המועצה. למרות זאת, גם לרשימות חדשות שלא היו חברות במועצה היוצאת, יש זכאות לנציגות בועדות הקלפי, אם כי זו מועטה מאוד.   ו

בנוסף לחברי הועדה שצויינו, לכל תנועה, גם כזו שאין לה ייצוג במועצה המכהנת, מותר להציב משקיף מטעמה בכל קלפי בה אין לה נציגות בועדה. משקיף זה הוא בעל זכויות זהות לאלה של חברי ועדת הקלפי, וההבדל היחיד הוא שלעיתים הוא יושב בשולחן סמוך לזה של חברי הועדה, ולא לצידם באותו שולחן.   ו

התמונה בקלפי היא אם כן: שולחן של ארבעת חברי ועדת הקלפי (כולל המזכיר), ובסמוך – שולחן אחד או יותר של נציגי הרשימות המשמשים כמשקיפים, אם ישנם כאלה באותה קלפי.   ו

כאמור, זכויותיהם של חברי ועדת הקלפי ושל המשקיפים הן זהות: לכל נציג בקלפי, ולא משנה מה הגדרת תפקידו – זכות לדעת מי הוא כל אדם שנכנס להצביע (מספרו הסידורי מוכרז כך שכולם יוכלו לשמוע), לערוך רישום של בעלי זכות הבחירה שמימשו את זכותם להצביע, לבדוק מפעם לפעם שלא חסרים פתקים מעבר לפרגוד, ולעצור את ההצבעה בכל מקרה של חשד לאי-תקינות בהליך ההצבעה. זכויות אלה עומדות גם לחברי ועדת הקלפי וגם למשקיפים.   ו

לעומת השוויון בזכויות, הרי שבסעיף החובות יש הבדלים בין חברי הועדה לבין המשקיפים: המשקיפים לא נושאים בכל אחריות או חובה, ולעומתם חברי ועדת הקלפי נדרשים לנהל רישום מסודר של הבוחרים, להכריז על כל אדם שנכנס לבחור, ולזהות את המצביעים באמצעות בדיקת התעודות המזהות. לא משימות קשות במיוחד, אבל בשעות לחץ של מצביע בכל חצי דקה – עשויות מטלות אלה לגזול זמן ותשומת לב. יותר מכך: בעוד חברי ועדת הקלפי נדרשים להיות נוכחים בקלפי בשעות ההצבעה, יכולים המשקיפים לצאת ולהיכנס כרצונם, שהרי נוכחותם היא זכות ולא חובה.   ו

בעבר, קיבלו חברי ועדת הקלפי שכר מהמדינה עבור ישיבתם בקלפי במהלך יום הבחירות לרשויות המקומיות. לכן עמדו הרשימות על זכותן לייצוג המגיע להן בועדות הקלפי, וראו בכך דרך לצ'פר את פעיליהם. לאחר מכן השתנה הנוהג, וחברי ועדת הקלפי (מלבד המזכיר) לא קיבלו מהמדינה שכר על עבודתם זו, אלא פעלו כמתנדבים או תוגמלו ע"י התנועה ששלחה אותם. בבחירות 2018 שוב הוחלט לתגמל את חברי ועדת הקלפי בשכר נאה עבור יום עבודה, אך נוהג זה הוא גמיש ומשתנה מפעם לפעם. דבר אחד נותר יציב: למשקיפים לא מגיע תגמול מהמדינה, ובכך הם נבדלים מיתר בעלי התפקידים החברים בועדת הקלפי.   ו


למה אנו צריכים נציגים בועדת הקלפי?   ו

כאשר חברי ועדת הקלפי זכאים לשכר מהמדינה (שמשולם תחילה ע"י המפלגה והיא מקבלת החזר בגין תשלומים אלה) - שיבוץ אנשים כחברי ועדה בקלפיות מאפשר לנו לתגמל פעילים ולצ'פר אותם בשכר נאה. אך כאשר אין תשלום כזה, התשובה משתנה בחדות: במקרה כזה, נעדיף משקיפים במקום חברי ועדה, משקיפים שישרתו את צרכינו טוב יותר, יהיו ניידים יותר, משוחררים ממחוייבות, ומסורים רק למטרותינו.   ו

בתדריך לפני בחירות שערכתי לנציגים בקלפי במועצה אזורית מסויימת, (בבחירות עם מיעוט רשימות, כך שלא ניתן להשתמט מהחובה לשמש כנציגים בועדות הקלפי), אמרתי לנוכחים שתפקידיו של הנציג מטעמנו בקלפי הם שניים: לוודא שלא מרמים אותנו, ולספק מידע על ההצבעה למנהלי הקלפיות. מייד קפץ קשיש מלא אנרגיות, שלדבריו הוא בעל נסיון עצום בישיבה בקלפי (הרבה יותר ממני, כמובן) ולכן עליו לדחות את טענתי. "אני בראש ובראשונה אחראי שתהיה הצבעה מסודרת, הוגנת, ו...בלה-בלה-בלה", הוא אמר, והתעקש, וכמעט פוצץ את התדריך מתוך קנאות להליך הדמוקרטי. בלתי אפשרי היה לשכנע אותו שהוא טועה, אך "ציוניים פטריוטים" שחושבים ששרותם בקלפי הוא למען המדינה ומשרד הפנים – עדיף לוותר על שרותיהם. אדם היושב בקלפי מטעם רשימה חייב לזכור שהוא חלק מהקמפיין המפלגתי, ושבניגוד למזכיר הקלפי המחוייב באובייקטיביות ומקצועיות, הוא שם כדי לייצג את מי ששלח אותו ולפעול למענו.   ו


תפקידיהם של נציגינו בקלפי הם שניים, ושניים בלבד:   ו

לוודא שלא מרמים אותנו – שלא גונבים לנו פתקים, מחליפים לנו פתקים בכאלה שדומים במקצת לפתק המקורי, או לחילופין פוגמים בהם כך שהם ייפסלו (מספיקה נקודת דיו כדי לפסול פתק), שנציגי המפלגה היריבה לא נכנסים עם קשישים עצמאיים אל מאחורי הפרגוד ומצביעים עבורם, ועוד. בכל מקרה של הפרת הכללים או חשד לאי-תקינות של הליך הבחירות, רשאי המשקיף לעצור את ההצבעה ולהזעיק את בא כוח הסיעה, עד לבדיקת החשדות.   ו

לעדכן את נתוני ההצבעה לפי הוראות המטה, כדי שבשעה שהנתונים יהיו נחוצים, הם יהיו מוכנים לשליפה מיידית. במילים אחרות: לסמן כל אדם שמגיע להצביע, בהתאם לשיטת העבודה שתיבחר.   ו

לא בכל קלפי נחליט להציב נציגים, ולא תמיד נציגינו יישבו לאורך יום שלם בקלפי. על מנת לנהל נכון את כוח האדם שברשותנו, תמיד נשאף להתאים את תכנית המשקיפים שלנו לצרכים בפועל ולכח האדם המצוי, ולפי תכנית זו - לשגר משקיפים לקלפיות. הדבר מוסבר גם בפרק על שיבוץ המשקיפים.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il