web creation software

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

משקיפים וחברי ועדת קלפי

...

בכל אחת מהקלפיות, פועלת ועדת קלפי, המונה ארבעה בעלי תפקידים בשכר מהמדינה: האחד הוא מזכיר הקלפי והוא אדם "מקצועי" ואובייקטיבי הממונה מטעם משרד הפנים, עובר הכשרה מוקדמת, ועומד בקריטריונים מוגדרים מראש - הוא ישמש בתפקיד לאורך כל היום. שלושת החברים האחרים, המוגדרים כיו"ר ועדה, סגן יו"ר ועדה וחבר ועדה, הם נציגי הרשימות השונות בישוב - שבמהלך היום ניתן להחליף או לחלק למשמרות. למרות שמדובר בשלוש הגדרות תפקיד שונות – אין הבדל מעשי בין שלושת התפקידים, ואין מקום להניח שיו"ר הקלפי הוא הבוס של סגנו, או חשוב וסמכותי ממנו. כולם שווי זכויות וחובות, והתואר, גם אם נשמע כמתאים לציון בקורות החיים, הוא סמלי בלבד.   ו

חלוקת הזכאות לחברי ועדת הקלפי בין הרשימות השונות, נעשית על פי מפתח של נציגות הרשימות במועצה הקיימת (היוצאת) כפי שהזדהו בישיבת הזדהות הסיעות, ובאופן פרופורציונאלי להרכב המועצה. למרות זאת, גם לרשימות חדשות שלא היו חברות במועצה היוצאת, יש זכאות לנציגות בועדות הקלפי, אם כי זו מועטה מאוד. בישובים שבהם אין מספיק רשימות - מתחלקים המקומות בועדות הקלפי בין הרשימות החדשות.   ו

בנוסף לחברי הועדה שצויינו, לכל תנועה, גם כזו שאין לה ייצוג במועצה המכהנת, מותר להציב משקיף מטעמה בכל קלפי בה אין לה נציגות בועדה. משקיף זה הוא בעל זכויות זהות לאלה של חברי ועדת הקלפי, וההבדל היחיד הוא שלעיתים הוא יושב בשולחן סמוך לזה של חברי הועדה, ולא לצידם באותו שולחן.   ו

התמונה בקלפי היא אם כן: שולחן של ארבעת חברי ועדת הקלפי (כולל המזכיר), ובסמוך – שולחן אחד או יותר של נציגי הרשימות המשמשים כמשקיפים, אם ישנם כאלה באותה קלפי.   ו

כאמור, זכויותיהם של חברי ועדת הקלפי ושל המשקיפים הן זהות: לכל נציג בקלפי, ולא משנה מה הגדרת תפקידו – זכות לדעת מי הוא כל אדם שנכנס להצביע (מספרו הסידורי מוכרז כך שכולם יוכלו לשמוע), לערוך רישום של בעלי זכות הבחירה שמימשו את זכותם להצביע, לבדוק מפעם לפעם שלא חסרים פתקים מעבר לפרגוד, ולעצור את ההצבעה בכל מקרה של חשד לאי-תקינות בהליך ההצבעה. זכויות אלה עומדות גם לחברי ועדת הקלפי וגם למשקיפים.   ו

לעומת השוויון בזכויות, הרי שבסעיף החובות יש הבדלים בין חברי הועדה לבין המשקיפים: המשקיפים לא נושאים בכל אחריות או חובה, ולעומתם חברי ועדת הקלפי נדרשים לנהל רישום מסודר של הבוחרים, להכריז על כל אדם שנכנס לבחור, ולזהות את המצביעים באמצעות בדיקת התעודות המזהות. לא משימות קשות במיוחד, אבל בשעות לחץ של מצביע בכל חצי דקה – עשויות מטלות אלה לגזול זמן ותשומת לב. יותר מכך: בעוד חברי ועדת הקלפי נדרשים להיות נוכחים בקלפי בשעות ההצבעה, יכולים המשקיפים לצאת ולהיכנס כרצונם, שהרי נוכחותם היא זכות ולא חובה.   ו

סמוך לבחירות 2018 הוחלט לתגמל את חברי ועדת הקלפי בשכר נאה עבור יום עבודה, אך נוהג זה הוא גמיש ומשתנה מפעם לפעם. דבר אחד נותר יציב: למשקיפים לא מגיע תגמול מהמדינה, ובכך הם נבדלים מיתר בעלי התפקידים החברים בועדת הקלפי.   ו


למה אנו צריכים נציגים בועדת הקלפי?   ו

כאשר חברי ועדת הקלפי זכאים לשכר מהמדינה (שמשולם תחילה ע"י המפלגה והיא מקבלת החזר בגין תשלומים אלה) - שיבוץ אנשים כחברי ועדה בקלפיות מאפשר לנו לתגמל פעילים ולצ'פר אותם בשכר נאה. אך כאשר אין תשלום כזה, התשובה משתנה בחדות: במקרה כזה, נעדיף משקיפים במקום חברי ועדה, משקיפים שישרתו את צרכינו טוב יותר, יהיו ניידים יותר, גמישים בשעת סיום הנוכחות בקלפי, משוחררים ממחוייבות, ומסורים רק למטרותינו.   ו

נציגנו בקלפי חייב להבין שאין תפקידו לשמור על טוהר ההליך הדמוקרטי. הוא לא נציג החוק אלא נציג שלנו, ועליו לשמור בראש ובראשונה על האינטרס שלנו בהצבעה. כלומר: מילוי הטפסים והדו"חות שלנו, הקפדה שלא מחבלים לנו בפתקי ההצבעה, ושמירה מפני תחבולות לא חוקיות של היריב - זו מטרתו הראשונה, ורק לאחר מכן יבואו חובותיו לועדת הקלפי.      ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il