free html templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

ספירת הקולות

העם אמר את דברו. יקח עוד קצת זמן להבין מה הוא אמר. ביל קלינטון

עברנו יום ארוך ומתיש, אבל אף אחד לא מתכוון ללכת לישון בקרוב: המתח בעיצומו, ורגע האמת מתקרב, העם אמר את דברו, ויקח שעתיים-שלוש לגלות מה הוא אמר. זה הזמן שבו במטה הבחירות נאספים הפעילים והתומכים, ואילו מיטב לוחמינו הם אלה היושבים כעת בקלפיות וסופרים את הקולות, ותכף יבשרו לנו אם הטובים ניצחו. אם המטה מלא באנשים דרוכים ומצפים - סיכוי גבוה שהניצחון בדרך, אך אם הצוות הממתין לתוצאות בכסיסת ציפורניים בקושי משלים מניין - מדובר בסימן מדאיג. בכל מקרה, אין צורך בהתקף ספקוליטיס - בקרוב נדע.   ו

בכל סוג של בחירות, ספירת הקולות אורכת פרק זמן שונה: בסיבוב שני לרשויות מקומיות נדרשת כשעה, בבחירות לכנסת נדרשת כשעה וחצי, בסיבוב הראשון בבחירות לרשויות המקומיות, זמן הספירה מתארך עד לשעתיים ויכול גם להיות יותר מכך. הסיבה למשך הזמן הארוך הוא כמות המשימות: תחילה נספרות המעטפות הסגורות ומושוות למספר המצביעים הרשומים, לאחר מכן נספרים פתקי הרשימות, ורק לאחר מכן פתקי המועמדים. (זה לא מחייב בחוק, אבל פתקי הרשימות נספרים בד"כ לפני פתקי המועמדים כדי לאפשר לנציגי הרשימות, שלא מתעניינים בספירת הקולות לראשות – לסיים ולהתפנות לעיסוקיהם בטרם נספרים הקולות לראשות).   ו

חמש עד עשר דקות לפני סגירת הקלפיות, על אנשינו ששובצו לספירה להיכנס ולהחליף את משקיפי המשמרת השניה. לאחר סגירת הקלפי תיסגר גם הדלת, ואז – לא יהיה עוד ניתן להחליף נציג במהלך הספירה. יש להדגיש שהקלפי תיסגר רק לאחר שלא יהיו בפתחה עוד מצביעים, כך שתיאורטית ההצבעה יכולה להימשך גם עד 22:30, אך בפועל הקלפי נשארת פתוחה לכל היותר דקות מעטות לאחר שעת סגירתה המתוכננת. אם במהלך היום נציגות שלנו בקלפי היתה דבר רצוי אך לא מחוייב, כעת אם נוותר על נציגות בזמן הספירה, הרי זה חוסר אחריות מצידנו.   ו 

סופר הקולות מטעמנו חייב להיות עירני ודרוך. הספירה מתבצעת כך שאדם אחד פותח את המעטפה, תוכן הפתק מוכרז, וכל נציג מסמן לעצמו את התוצאה בדף שלפניו. אם יש חילוקי דעות בנוגע למניין הקולות – נספרים הפתקים מחדש. יש זמן. הסיכוי שיחול בלבול בספירה הוא קלוש. חשיבותו של הנציג בספירה היא יותר בתחום של טיפול במקרים של פתקים פסולים או גבוליים.   ו

למרות שהליך ההצבעה הוא פשוט מאוד, רק אלוהים יודע איך מתגלים כל-כך הרבה פתקים פסולים בכל קלפי, ומי הטיפוסים שמכניסים למעטפה אחת - עשרה פתקים מאותו סוג, או פתקים למעטפה הלא נכונה. כמה קשה להכניס פתק צהוב למעטפה צהובה? חלקם של הקולות הפסולים הם כמובן פתקים לבנים (שנמנים כפסולים ככוונת הבוחר), אך קיימים גם פתקים פסולים מסיבות אחרות ומגוונות. בבחירות לכנסת מספר הקולות הפסולים לעולם לא עולה על 1% מסך הקולות, אך בבחירות המקומיות שיעור הפתקים הפסולים גבוה פי ארבעה מזה, ובבחירות 2018 הגיעו ל-3.8% ממוצע ארצי.    ו

נציגינו בספירת הקולות, צריכים להיות מודעים לכללי היסוד של פסילת פתקים, ולעמוד על כך שכל פתק פסול של היריבים – אכן ייפסל. כמובן שעבודת התקפה לא מספיקה: יש להניח שגם היריבים ידרשו לפסול פתקים שלנו, ופה יש לנסות ולהגן על כל פתק, כמובן - כל עוד מדובר במקרה גבולי, ושיש קייס להגן עליו.   ו

קרה לא פעם, בישובים במגזר הערבי, שהנוכחים בקלפי לא הסכימו להתפשר ביניהם במחלוקות שצצו במהלך הספירה, כך שכולם ישבו בקלפי, דבקים בעמדתם, ולא הסכימו לחתום על פרוטוקול הקלפי, עד צהרי היום שלמחרת. אך בדרך כלל אין צורך להיות כל-כך קיצוני, וניתן להזעיק את עזרתו של בא כוח הסיעה. בדרך כלל כולם רוצים לסיים, ולכן מחלוקות מתבררות מהר ובהבנה.   ו

נסתיימה הספירה? נא לדווח את התוצאות למטה הבחירות, בו כולם בהמתנה מתוחה לדין הבוחר. ואחרי זה, אם נעשתה עבודה טובה – אפשר ללכת ולהצטרף לחגיגות!   ו


פתק פסול

א. פתק לבן במעטפה צהובה או פתק צהוב במעטפה לבנה

ב. מעטפה בה ארבעה פתקים מאותו סוג - היא פסולה

ג. פתקים מסוגים שונים באותה מעטפה

ד. פתק שיש עליו סימון כלשהוא

ה. פתק קרוע

ו. פתק שכתוב עליו בכתב יד שם תנועה בלי האותיות המסמלות אותה


פתק תקין

א. עד שלושה פתקים זהים באותה מעטפה - נחשב קול אחד

ב. פתק מקומט או מקופל - בספק

ג. פתק לבן שכתוב עליו שם מועמד או אותיות סימן של מפלגה בעברית או ערבית

ד. פתק במעטפה פתוחה שלא הודבקה


נוסח החוק

קולות פסולים[תיקון: תשכ״ט־3, תשל״ג־5, תשל״ה, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ח־2, תשס״ג־4, תשע״ח]

אלה יהיו קולות פסולים:     (1) פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50(ב), במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות; (2) פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע; (3) מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה; (4) מעטפת הצבעה של בוחר לפי פרק ח׳ אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר יום הבחירות; (5) מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות; (6) מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות – פסולים שני הקולות; (7) מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובא בחשבון; (8) פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע; (9) פתק ריק שאין עליו ולא כלום; (10) פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה; (11) פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות; (12)(א) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג); (ב) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.   ו

Mobirise

סימוני התוצאות במהלך ספירת הקולות

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il