how to build a website for free

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

כל קול הוא חשוב

בסה"כ רציתי לטפטף טיפה, כי טיפה ועוד טיפה תהיינה לים. אריק איינשטיין

בעוד שעל פעילים בעייתיים יש לוותר למען תקינות פעילות המטה וניצול מיטבי של הזמן העומד לרשותנו, עלינו לייחס חשיבות גדולה לכל קול וקול שנקבל בקלפי, שמהם נבנה הכוח הגדול שלנו. ו

בבחירות ברשויות מקומיות אנו שומעים מידי פעם על בחירות שמוכרעות בהפרשים של קולות ספורים, ואפילו תיקו נרשם פעם באחד הישובים. דוגמאות לא חסרות, ואם בארצות הברית הגדולה, בת 300 מליון התושבים, ניצח ג'ורג' בוש את אל גור בהפרש של קולות בודדים, מה הפלא שהפרשים חד ספרתיים נצפים מפעם לפעם במקומות קטנים יחסית כמו הוד השרון וגני תקוה. אך קולות בודדים אינם משמשים רק להכרעה של פוטופיניש, אלא גם מצטברים לכוח גדול. למעשה, ההכרה בחשיבותה של המלחמה על כל קול, היא תמצית עבודת השטח. הצלחתנו באיתור מתלבטים או סתם אדישים - והפיכתם לתומכים – תתבטא היטב בתוצאות הסופיות, וזו הסיבה שיש להתעקש על כך שעבודת השטח תיעשה בפרטנות המירבית, שתאפשר הכרת כמה שיותר בוחרים באופן אישי. רק כך ניתן להילחם על כל קול. גם אם סיכוי קלוש הוא שקול בודד יכריע את הכף, יש להתייחס אל כל קול כאילו בו תלויה ההצלחה, ואימוץ הקוד הזה כמאפיין של עבודת השטח – יכול להביא הצטברות של קולות בודדים רבים שביחד ישפיעו על מאזן הכוחות. ו

המלחמה על כל קול היא יסוד חשוב שמלווה את הקמפיין מתחילתו בגיוס הגרעין הראשוני, דרך עבודת שטח מפרכת, התייחסות אישית לכל אדם, לכל מכתב, ולכל פניה, מגע אישי בין נציגינו לבין כמות גדולה של בוחרים, ועד נסיונות כבירים לחשוף את המועמד בפני כמה שיותר אנשים, עבודה קשה ביום הבחירות כדי לאתר מצביעים ולהביאם לקלפי עד הרגע האחרון, ואפילו בעת ספירת הקולות, אז יש צורך לגלות עירנות רבה ולהקפיד על כל פתק כאילו היה הפתק המכריע. ו

בסופו של דבר, לא נדיר לגלות, ש-3 קולות בכל קלפי, לכאן או לכאן, היו ההבדל בין הצלחה לכישלון. ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il