portfolio site templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

"עוד לא פותחים את הקלפיות"

נו נרווס, פאס פאס איטס א קאם. שלומי ארביטמן

בכל קמפיין, מזדמן לי להגיד את המשפט: "עוד לא פותחים את הקלפיות". זהו משפט הרגעה, שמשמעותו: לא צריך להיבהל ממצבי ביניים, או מפעולה כזו או אחרת של המועמד היריב – הרי עדיין נותר בידינו די והותר זמן להגיב ולתקן. ו

קמפיין מתוכנן מטרתו להביא את המועמד לשיא כוחו בדיוק ביום הבחירות. בקמפיין שלא מתוזמן היטב, קורה פעמים רבות שמועמד מגיע ליום הבחירות בהרגשה שעוד שבועיים של עבודה היו יכולים לעזור מאוד, או מנגד גם קורה הפוך: שמועמד מגיע לשיא מוקדם מידי, ועד ליום הקובע הוא מאבד מכוחו. ולכן צריך להתייחס אל הקמפיין כאל תכנית מסודרת, כמו ריצה למרחק ארוך, שחלק חשוב בה הוא לחלק נכון את הכוח, את הגימיקים והשפנים מהשרוול, את התקציבים, המסרים, והפעילויות, ולהתכוונן אל רגע השיא. ו

כאשר מועמד אומר לי כחודש לפני הבחירות שהאותיות המסמלות את הרשימה עדיין לא נקלטו בציבור (וכל מועמד אומר את זה!), אני מציע לו שלא להתרגש. כשמועמד אומר לי בבהלה כשבוע לאחר תחילת הקמפיין שהציבור עדיין לא מכיר אותו – אני אומר לו שזה לא נורא. כשהפעילים אומרים לי לפני שפרסמנו את המצע שלנו: "אנשים אומרים שאנחנו רק מותחים ביקורת ולא מציעים פתרונות", אני מבקש שיתאזרו בסבלנות, ושגם מצע הבחירות יגיע בעיתו ויספק תשובות לכל. ו

נכון – הציבור שואל, לא מבין, ולא מכיר, הפעילים מבולבלים, המועמד אלמוני, האותיות חדשות. כל זה נכון, אבל: עוד לא פותחים את הקלפיות! יש לזכור שהמסרים לא נקלטים ביום אחד, ושגם פרסום המועמד ומיתוגו הוא תהליך שדורש זמן מסויים. לא חייבים לענות לכל שאלה ברגע שהיא נשאלת (במיוחד אם יש לנו תשובת מחץ), לא צריך להגיב בתוך דקות לכל פרובוקציה שעורר היריב, כי גם אם התשובה תתמהמה – לא קרה שום אסון, והיא תגיע ברגע ובאופן הנכונים. הרי דברים חדשים נבנים בהדרגה, וגם פריז היתה פעם כפר דייגים קטן על אי במרכזו של נהר הסן, ולפחות דבר אחד מובטח לנו: שלא יפתחו את הקלפיות בפתאומיות לפני הזמן שנועד לכך. ו

כל המטרות העומדות בפנינו: לארגן את השורות, לספק את כל התשובות, להעביר את כל המסרים, להגדיל את הכוח, לבנות את הצוות, ולהטמיע בלב הציבור את כל המידע הרלוונטי – נועדו להתבצע בזמנן, ולכן אין מקום להיבהל כשאנו מגלים שכל הדברים האלה אינם מתרחשים אוטומטית בעת היציאה לדרך, או שבפעולה מסויימת אנו מפגרים אחר היריבים. אסור לצאת לפעולות בלתי מבוקרות בנסיון "להציל את המולדת". צריך להתקדם בעקביות ובסבלנות, ולזכור, שכמעט לכל בעיה יש פתרון, כמעט לכל שאלה תימצא תשובה מספקת, ושמצב ביניים הוא מטיבעו ניתן לשינוי. הכל עוד יתבצע, ובינתיים... עוד לא פותחים את הקלפיות. ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il