website builder

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

תחילת הקמפיין ותכנית עבודה

תכנן ישר. עקום זה ייצא בלאו הכי

להתחלת הקמפיין השפעה מכרעת על סיומו, וגם קמפיין בחירות דומה לכל פרוייקט רב מערכתי, שמשלב גורמים שונים מתחומים שונים ואוסף אותם לפעולות סדורות למען מטרה אחת. כל מי שמכריז על מועמדות לפני שגיבש לעצמו תכנית עבודה מפורטת ומסודרת, דומה לפועל בניין שמתחיל לצקת יסודות בלי שיש בידיו תוכניות הנדסיות מקצועיות שמפרטות היכן יהיה ממוקם השקע האחרון בבית. נכון, תמיד יש גם פעולות ספונטניות שנולדות תוך תנועה, תמיד יש בלת"מים, ותגובות נקודתיות נדרשות, אך ברוח המשפט שלמעלה, יש הבדל גדול בין מטה שמגיב למתרחש מתוך תכנית סדורה ופעולות יזומות שלו, לבין מטה שמתבסס על פעולות ספוראדיות בהתאם לגחמות מזדמנות של בעלי התפקידים.    ו

כמעט מיותר להגיד: לתקן את נזקיהם של מסרים לא נכונים, לנסות לבנות מחדש תדמית ציבורית, לשנות מבנה של מטה או להזיז אנשים מתפקידיהם, לסגת מסיכומים מוקדמים, או להיות עסוק לאורך כל הדרך בתכנון ודיונים אסטרטגיים – זו הדרך לכתוש מטה בבזבוז אנרגיות שיטתי, ולהפוך אותו לחסר כיוון ברור. קמפיין בחירות לא ניתן לכבות ולהדליק מחדש, ולצפות שהכל יסתדר, ובדרך כלל טעויות בתחילת הדרך ילוו אותנו לעיתים עד סופה, או במקרים אחרים יחייבו אותנו למחירים כבדים במטרה לתקן.   ו

מתי מתחיל קמפיין? כאשר המועמד מנוי וגמור לקחת את האתגר, וכשהוא מוכן לעמוד מאחורי מועמדותו. אז, ועוד לפני שהוא מודיע על כך לציבור, עליו להתחיל לתכנן בכתב את דרכו. אם מדובר בזמן רב, אפילו שנים, לפני מועד הבחירות הצפוי – כדאי, לצד הכנת תכנית אסטרטגית, להתרכז בעבודה פרטנית וצירוף אדם ועוד אדם אל מחנה שהולך ונבנה. יש לגבש רעיונות, לאסוף מידע, להתערות בסביבה, לסגל הופעה והתנהלות של איש ציבור, ובהיבט התקשורתי והאסטרטגי יש לקבוע תוכנית עבודה ומסרים, ולהתחיל לשווק אותם תחת מותג של מועמד או של תנועה. ופה יודגש: תכנית עבודה כתובה ומסודרת לפני היציאה לדרך - היא דבר הכרחי למי שלוקח את המשימה ברצינות!   ו

מה כוללת תכנית עבודה? תכנית העבודה שנדרשת לפני היציאה לדרך, עונה על השאלה "איך נפעל", וחולשת על כל חלקי הקמפיין תוך סינכרון ביניהם. התכנית צריכה לכלול: מסרים מרכזיים ומסרים משניים, צעדים פוליטיים שמוצגים כמטרה, תכנית מיתוג למועמד ולתנועה, קריאייטיב (סיסמאות, שם תנועה, וכו'), עקרונות לשפה עיצובית אחידה, מבנה מטה ובעלי תפקידים, שיטות פעולה בפעילות השטח, תקציב מפורט ומחולק לסעיפים ספציפיים, ולוחות זמנים מפורטים ככל האפשר לפעילות המטה וליעדי התקדמות. בסופו של דבר תפקידה של תכנית העבודה הוא לענות על השאלות המרכזיות: איך אגרום לאנשים לבחור בי? ו-איך אפעל כדי למקסם את המאמץ והמשאבים כך שיתורגמו לכמה שיותר קולות? הכנת מסמך כזה, ומענה כתוב על השאלות, לא רק יעזור למועמד להבין את המצפה לו, אלא גם יכוון אותו תוך כדי תנועה ויקל עליו להישאר תמיד בצד היוזם והמווסת את פעילותו.       ו

הכנת תכנית עבודה זמן רב לפני הבחירות, תאפשר למועמד גם תקופת הרצה של בחינה ומחשבה נוספת, תוך כדי לימוד ואימון, בדיקה וחידוד מסרים, ובעיקר פנייה מוקדמת אל אנשים כשהדבר הוא אפקטיבי יחסית. ויש לזכור את הדבר החשוב המשחק לטובת המועמד המקדים לצאת לדרך: דווקא ככל שהמועד רחוק יותר מיום הבחירות, וככל שפחות מפלגות ומועמדים פועלים בשטח – כך פעילות ההסברה היא אפקטיבית יותר ומוצאת לה אזניים קשובות. תמיד יהיו גם את אלה שיגידו "דבר איתי כשהבחירות יהיו בפתח", אך אנחנו לא בונים על 100% הצלחה, ואם נצליח לצרף אלינו רק מעטים מאלה שפנינו אליהם - יהיה מיעוט זה משמעותי מאוד עבור מסגרת שיוצאת זה עתה אל משימתה.   ו

ועוד על חשיבות היציאה המסודרת מבעוד מועד: כאשר מועמד ייצא לדרך בשלב מוקדם, למשל שנה וחצי לפני הבחירות, ויעשה זאת באופן נכון גם ברמה ההסברתית, גם ברמה הארגונית, וגם בפעילות אישית להרחבת מעגל תומכיו, הוא ימצא עצמו נכנס לחודשים האחרונים כשלרשותו יתרונות עצומים לעומת יריביו שיצאו לדרך שנה אחריו. אל הישגיו הברורים והמדידים, תצטרף גם מיומנות שנרכשה בפרק הזמן שבו הוא פעל, מיומנות מקצועית הכרחית ובעלת חשיבות גדולה, שהיא לא פחות חשובה מעוד פעיל ועוד חבר בפייסבוק, הכל ביחד יבנה אותו כמועמד מוכן ובשל בהרבה מיריבו, שבזמן הזה תהה אם כדאי, ואם נכון, ואם כן אז מתי, ואם יש זמן - אז למה עכשיו.   ו

העבודה האיטית של "טרום הקמפיין" יכולה להימשך בנחת, עד לזמן של כחמישה-ששה חודשים לפני הבחירות, אז, גם בהסתמך על הנסיון שנצבר וכוח האדם שהצטרף, יש לעדכן את תכנית העבודה בהתאם לנכסים שנרכשו עד כה וללקחים שנלמדו בתקופת טרום הקמפיין. עם תכנית מעודכנת ומלאה, ועם היתרונות האחרים שהביאה העבודה ב"טרום הקמפיין" - המועמד מגיע לחודשי הקמפיין הבוערים מוכן ובשל, וגם נתפס ככורם פוליטי רציני ומתמיד, שכבר אי אפשר להתעלם ממנו.  ו

Mobirise

תחילת הקמפיין צריכה להתבצע בקפידה ובתכנון

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il