free css templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

הוצאות

כעומק ההוצאות – עומק התוצאות

יכולת כלכלית היא אחד הגורמים החשובים בסיכויי ההצלחה, אך קמפיין בחירות לא מבוקר יכול להפוך למסחטת כספים שקשה להשתלט עליה. ככל שהקמפיין מתקדם, כך מתעורר הצורך בהוצאות נוספות, וקורה שמועמד לאחר בחירות עלול לגלות שהוא גלש במדרון ההוצאות רחוק בהרבה ממה שהתכוון מלכתחילה. לכן חשוב לערוך תקציב מסודר, כבר בשלב הראשוני של גיבוש האסטרטגיה, ולהקפיד שלא לחרוג מסעיפיו השונים לאורך הדרך. כדאי אפילו לערוך מסגרת תקציבית כללית עוד לפני היציאה לדרך, בכדי לוודא שמועמד מבין את התמונה המלאה, ושלא ישאר בשלב מסויים מול שוקת שבורה,.   ו

כאשר מגובשת הצעת תקציב, יש לערוך אותה על-פי הנתונים המיוחדים למקום שבו מדובר. גם הסעיפים המרכיבים את התקציב משתנים ממקום למקום, והוצאות שקיימות במקום אחד, כמו מודעות במקומונים או שלטי חוצות - לא יהיו קיימות במקום אחר.   ו

לכן סעיפי התקציב שאני נוהג לכלול בתכנית העבודה, כפופים לשיקולים משתנים ולא כולם נדרשים בכל קמפיין.  ו


הוצאות משרד

א. השכרת משרד

ב. ציוד משרדי

ג. טלפונים

ד. ארנונה

ה. חשמל

ו. מנהל מטה / מנהל לוגיסטיקה

ז. מזכירה

ח. רכז המטה הצעיר

ט. רכז דתיים

י. רכז עולים חדשים

יא. רכז קשישים

יב. צוות שילוט

יג. שכר טירחה רו"ח והנהלת חשבונות

יד. שכר טירחה יועץ משפטי

טו. הוצאות מימון – חשבון בנק

טז. מחשב וציוד קשור

 

יום הבחירות

א. מכוניות ונהגים

ב. חולצות / כובעים

ג. פעילים

ד. אוכל לפעילים

ה. איוש ריכוזי קלפיות

ו. הדפסת פתקי הצבעה

ז. משקיפים בקלפיות וחברי ועדת קלפי

ח. מסרונים

 ט. גזיבו + תאורה

י. תוכנת מחשב לניהול יום בחירות


פעילות שטח

א. החזר הוצאות לראשי צוותים

ב. כנס פתיחה

ג. ארוע סיכום חגיגי

ד. דוכנים

ה. צוות טלמרקטינג + שליח

ו. שירותי הפצה

ז. גימיקים אחרים

       ח. חוגי בית - כיבוד, כיסאות, הזמנות

ט. הדפסת רול-אפים

 

הוצאות פרסום

א. יעוץ אסטרטגי

ב. הפקות דפוס

ג. שירותי הפצה

ד. צילומי סטודיו למועמד

ה. צילומים לרשימה

ו. קידום בפייסבוק

ז. מדבקות

ח. שירותים גרפיים

ט. הפקה מהודרת

י. שלטי חוצות

יא. פלקטים

יב. תשלום בגין הדבקת פלקטים בלוחות המודעות המורשים

יג. פרסום באתרים מקומיים

יד. שמשוניות

טו. סקרי דעת קהל

טז. מסרונים

יז. שירותי יחסי ציבור

יח. הפקת סרטונים

יט. תרגומים

 

את סעיפי התקציב יש למלא בסכומים הכוללים מע"מ, שכן תנועה פוליטית אינה מזדכה על מע"מ. צריך לזכור שכמעט תמיד במהלך קמפיין מתעורר צורך בהוצאות שחורגות מהתקציב, לפחות בסעיפים אחדים, אך לפחות גיבוש התקציב מאפשר תכנון מוקדם של ההוצאות תוך הנחת העבודה שתיתכן חריגה של 10%-15%.   ו

Mobirise

מימין שלט פלריג בעלות נמוכה, שלט השמשונית שמשמאל - עולה פי כמה

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il