bootstrap responsive templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

פתיחת תנועה חדשה

...

על מנת לרוץ לבחירות, הן למועצה והן לראשות - חובה להקים תנועה (מועמד לראשות הישוב חייב לעמוד בראש רשימה למועצה). הליך פתיחת התנועה החדשה, שהיה בעבר "קלי-קלות" ודרש התנהלות לא מורכבת מול פקיד הבחירות המקומי, הפך בינתיים להליך בירוקרטי מסובך והתנהלות מתסכלת מול "רובוט" ששולח אלינו משרד הפנים בדמות אתר שדרכו מתבצע הרישום.   ו

רבים חושבים שתנועה חדשה צריכה להירשם כעמותה, אך דבר זה לא רק שאינו נדרש אלא אפילו מיותר. תנועה מקומית רשאית לגייס תרומות, להעסיק עובדים, וכל מה שרשאית עמותה לעשות, ובניגוד לעמותה - היא פטורה מהגשת דו"חות שנתיים ע"י רו"ח. ו

ראשית יש להדגיש את המינוחים השונים: "תנועה" היא התארגנות פוליטית שיכולה לפעול גם ללא רישום פורמאלי. לעומת זאת, "רשימה", היא רשימת נציגי אותה תנועה למועצה - המוגשת כחוק לפקיד הבחירות. "סיעה" היא קבוצת חברי מועצה שמאוגדים יחדיו תחת מסגרת אחת.   ו

כאמור, תחילת פעילותה של תנועה נעשית ללא קשר לרישומה הפורמאלי. "תנועה" נוצרת כרעיון ואוסף מסרים, ולא כגוף רשמי ומסודר, וככזו היא יכולה לפעול ולפרסם את עצמה, לגייס פעילים, ולהפיץ את מסריה לציבור – אפילו שנים לפני רישומה כתנועה. גם תנועה שאינה רשומה עדיין, כדאי לה לתעד את כל פעילותה הכספית, כך שבתום מערכת הבחירות ניתן יהיה להגיש דו"חות מדוייקים כנדרש. על מנת לקבל את פנקס הבוחרים בשליפתו הראשונה (140 יום לפני הבחירות) - תידרש התנועה להירשם מול משרד הפנים ואף לגייס חתימות.   ו

כתשעה שבועות לפני הבחירות יפרסם משרד הפנים מודעות גדולות ברחבי הישוב בהן הנחיות להגשת רשימות המועמדים. במודעות אלו יהיה פירוט לגבי שעות הקבלה של פקיד הבחירות, סכום הערבון הכספי שנדרשת תנועה חדשה להפקיד באמצעות צ'ק בנקאי, והמספר המינימאלי של התומכים והמועמדים שנדרשת תנועה חדשה להציג. מייד לאחר פרסום מודעות אלה אפשר יהיה לגשת אל פקיד הבחירות ולקחת את "החוברת הירוקה" – להגשת רשימת מועמדים למועצה, ו"החוברת הצהובה" – להגשת מועמדות לראשות. (עבור סיעות קיימות, ולא חדשות, צבעי החוברות הוא שונה: כחולה למועצה, כתומה לראשות). בחוברות יש תצהיר של בא-כוח הרשימה, שנדרש לחתום בנוכחות עורך-דין.   ו

סכום הערבון שתידרש תנועה חדשה להפקיד נקבע על-פי גודל הישוב, ובנוסף עליה להגיש חתימות של תושבי אותו ישוב, שהם בעלי זכות הצבעה, כלומר – בני 17 ומעלה. מספר החתימות הללו נקבע בהתאם לגודל הישוב, אך הוא אינו עולה על 200 חתימות לריצה למועצה (רק עבור תנועה חדשה או סיעה שפרשה מסיעה אחרת במועצה), ו-750 חתימות למועמדות לראשות. (מועמד לראשות שהוא חבר מועצה מכהן, או נציג מפלגה ארצית - אינו זקוק לחתימות כלל!).   ו

עם הליך פתיחת התנועה כדאי גם להגיש בקשה לקבלת ספר הבוחרים. לצורך כך יש למלא ארבעה טפסים שניתן להוריד מהאתר של משרד הפנים באינטרנט, ולשלוח באמצעות הדואר או דרך האינטרנט. רוב הסיכוי שיחול עיכוב גדול בהגעת ספר הבוחרים, ולכן תמיד מומלץ למצוא מקור חלופי לאיתור ספר הבוחרים, גם אם זה לא עדכני, כפתרון זמני עד לקבלת ספר הבוחרים המעודכן.   ו

דגש נוסף וחשוב: יש להגיש בקשה למימון. תנועה שלא תגיש בקשה שכזו לא תזכה במימון בחירות גם אם תזכה במנדטים במועצה. המועד האחרון להגשת בקשת מימון הוא 59 ימים לפני יום הבחירות עבור סיעה קיימת במועצה (טופס צהוב), ו-3 שבועות לפני יום הבחירות עבור סיעה חדשה (טופס ורוד). בקשת המימון מחייבת פתיחת חשבון בנק עוד לפני כן, וכמו כן תצהיר רואה חשבון.   ו

והנה הפתעה נעימה: כל מפלגה זכאית לקבל מקדמת מימון – גם מפלגה חדשה. מפלגה ותיקה זכאית לקבל מקדמה בסך 60% מהמענק שיגיע לה כמימון בחירות, אם היא תשמור על מספר המנדטים שברשותה במועצה הנוכחית. מפלגה חדשה זכאית לקבל 60% מסכום המימון המגיע על מנדט אחד. אך אין המדובר במתנה אטרקטיבית במיוחד: לשם כך על התנועה לתת כנגד המקדמה ערבות בנקאית בסך 110% מסכום המקדמה, מה שהופך את כל הכדאיות של המקדמה למפוקפקת. מטרת המקדמה היא לאפשר למפלגות להימנע מהפרת חוקי גיוס הכספים, ומביצוע משיכת יתר בבנק, אלא שגם לערבות הבנקאית יש עלות, שעשויה להיות גבוהה מעלות משיכת היתר. בכל אופן, כדי לקבל את המקדמה, יש לציין בטופס הבקשה למימון, שהתנועה מעוניינת לקבל מקדמה.   ו

כל התהליכים שתוארו פה, הם חלק ממשימותיו של בא כוח הסיעה, ואם יהיה עירני וקפדן, אין סיבה שתתעורר בעיה כלשהיא ברישום התנועה החדשה. לעומת זאת, רשלנות וחוסר תשומת לב, כבר גרמו לא פעם לפסילת תנועה מלהתמודד.   ו

Mobirise

החוברת הצהובה לראשות והחוברת הירוקה למועצה

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il