free html templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

יצירת לוחות זמנים

...

ביסודה של תכנית העבודה עומדים הזמנים. מכיוון שכל פעילותנו מכוונת כלפי רגע שיא שהוא יום הבחירות עצמו – הרי שהמסע כולו צריך להיות מתוזמן היטב. העיתוי הוא לעיתים עניין בעל חשיבות גדולה מבחינת הקמפיין, ולכן יש לתכנן מראש את הזמנים, ולא להשאיר אותם בלתי ידועים. ביצוע פעולות מסויימות מוקדם מידי או מאוחר מידי יכול לרוקן מתוכן פעולות אלה, וההתלבטות מתי לבצע פעולה כזו או אחרת היא התלבטות אמיתית ולא פשוטה.   ו

את הגאנט - תרשים לוח הזמן, יש לחלק למסלולים מקבילים: הפקות ופעילויות פרסומיות, פעילות שטח, יעדים לאיוש התפקידים במטה ויעדים לכמות הפעילים המשתלבים בסך הכל, יעדים ל"צביעת" ספר הבוחרים, קיום ארועים מיוחדים ושחרור מסרים. הכרזת המועמדות שמייצרת רוח גבית ותחושת התקדמות לשבועיים עד חודש, כוללת מספר פעולות, אך גם לאחריהן, חשוב להמשיך וליזום פעילות במרווחי זמן קצובים כך שהתחמושת מפוזרת בצורה אחידה פחות או יותר. את הארועים המכוננים ננסה להקיף בפעילויות שייצרו סביבם אנרגיה חיובית של כוח עולה, כך שאם נעשה ארוע, נרצה כמה ימים לפניו לפרסם הפקת פרסום משמעותית, למשל.      ו

גם זמני משרד הפנים הנוגעים לקמפיין צריכים להופיע על הגאנט, כדי שלא נשכח מתי חותמים הסכם עודפים, מתי מגישים רשימות, מתי מחתימים תושבים, מתי סוגרים אותיות לפתק ההצבעה, וכו'.    ו

כל פעולה יזומה על ידנו צריכה להופיע בתכנית הכללית: מבצעי שילוט, תדריכים, הפקות פרסומיות שונות, כנסים, התחלת שיבוץ משקיפים, גיוס מזכירה, או כל פעולה אחרת. התכנון המוקדם ייתן מענה לכל שאלה שמתחילה ב"מתי": מתי נתחיל להקים דוכנים בימי שישי? מתי יודפסו השלטים הנתלים על המרפסות? מתי נערוך סקר דעת קהל? מתי נתכנס לתדריך לפעילים? מתי יפורסם מצע הבחירות? מתי נצלם את הצוות? מתי יקבעו מועמדי הרשימה למועצה? ועוד. גם אם בסופו של דבר לא נפעל במדוייק לפי לוחות הזמנים שנקבעו מראש, לוחות זמנים אלה יתנו לנו עוגן שננסה להיצמד אליו במידה האפשר. אם נצליח לעמוד לפחות בחצי מהמשימות שהצבנו לעצמנו, עשינו עבודה לא רעה בכלל.  ו

Mobirise

בתכנון לוח הזמנים גם יופיעו מועדי ההפצה של ההפקות הפרסומיות שמתוכננות

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il