free portfolio website templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

צילום המועמד

תמונה אחת שווה אלף מילים

שלב תכנון הקמפיין מאחורינו, ובינו לבין היציאה הפומבית לדרך, עלינו לייצר לעצמנו מספיק תחמושת שתשמש אותנו בחודשים הקרובים. אחד מהפריטים הנדרשים בבונקר החומרים שלנו, הוא מאגר תמונות איכותי ומקצועי של המועמד, שממנו נבחר תמונה אחת מובילה שתשמש אותנו בחלק גדול של הפרסומים הרשמיים, ובנוסף, נשלוף מידי פעם מתוך המאגר, את התמונה המתאימה לכל מטרה שמתעוררת.      ו

את הצילומים האלה אפשר אמנם לעשות באמצעים ביתיים, אך כדאי מאוד לעשות זאת עם צלם אמיתי, או לפחות צלם חובב שמחזיק ברשותו מצלמה איכותית, כזו שתייצר צילומים מספיק טובים שישמשו אותנו גם לשלטי חוצות. את יום הצילומים ניתן לעשות באולפן או לאור שמש, וכדאי מאוד להיצמד להנחיות התדמית שבתכנית העבודה.    ו

 בסשן הצילומים ננסה לדחוס כמה שיותר ורסיות צילומיות של המועמד, מזוויות שונות, תחת תאורות שונות, במרחקים שונות ובהבעות שונות. לא מוגזם לצלם כ-1000 צילומים שמתוכם נסנן ונבחר את הטובות ביותר, עד שנגיע לתמונה הנבחרת, תמונת הניצחון, זו שתרוץ איתנו ותייצג אותנו מעל לוחות המודעות, המרפסות, ושלטי החוצות.   ו

אופי הצילומים קשור קשר ישיר לתדמית שנרצה לבנות לאותו מועמד: מועמד לוחמני ונחוש - נצלם בצורה אחת, מועמד אמפטי שהדגל שלו הוא האנושיות והחביבות - נצלם באופן שונה לגמרי, ומועמד שסימן ההיכר שלו הוא חזון מרחיק לכת - נצלם בצורה שלישית. בסופו של דבר תמיד צריך לחשוב לא רק איך המועמד ייראה נאה יותר, אלא איך הצילום שנבחר ישרת את התדמית הכללית שאנחנו בוחרים, תדמית שבסופו של דבר לוקחת את דמותו של המועמד, ואורזת אותה כגירסה מדוייקת יותר של עצמה. לצילום, חשיבות גדולה בכלל משימת מיתוג המועמד, ולכן יש לתכנן אותו בהתאם להקשר הכללי ולא רק כצילום תדמית של סלב חדש שרוצה להציג לעולם את יופיו.     ו


ודבר אחד שכדאי לציין: אנא זכור שאתה מועמד מקומי, ואין מקום להתדרדר לפוזות של גדול האומה. דגל ישראל מאחורי מועמדים לרשות המקומית – תמיד נראה בעיניי קצת פתטי, ודומה לשירת "התקווה" בסיום חוג בית.   ו

Mobirise

בסוף נבחר את התמונה שמייצגת בצורה הטובה ביותר את המיתוג שנבחר

Mobirise

הצילום צריך לשקף את המועמד על-פי האסטרטגיה שנבחרה

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il