website templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

המדריך

"איך הצלחת כל כך בחיים?", נשאל איש עסקים עשיר, וענה: "שתי מילים – החלטות טובות!". "אבל איך ידעת לקבל החלטות טובות?". "שתי מילים – הרבה נסיון". "אבל מאיפה צברת את כל הנסיון?". "שתי מילים", ענה האיש, "החלטות גרועות!".  ו

מאות רבות של החלטות, קטנות וגדולות, ממתינות לאורכו של קמפיין, והמועמד הנדרש לתת להן מענה נעזר בנסיון חיים והגיון פשוט. לעיתים, ובמיוחד כאשר מדובר במועמד ללא נסיון עשיר בפעילות פוליטית, לא תמיד יעמדו לרשותו הידע והנסיון הרלוונטיים הדרושים לקבלת החלטה. מציאות זו יוצרת שלושה מצבים בעייתיים: א) קבלת החלטה "קטנה", כביכול חסרת משמעות, מבלי להבין את משמעותה האמיתית. ב) התלבטות קשה מול החלטה "גדולה" ללא יכולת להכריע בביטחון כיצד לנהוג. ג) אי הידיעה שבצורך לקבל החלטה.   ו-

בתוך כל שפע הסוגיות, הבעיות, והשאלות המחכות להכרעה, שוחה לו המועמד, לעיתים שלו ורגוע, לעיתים לחוץ וטרוד, כשהוא משתדל לתת מענה טוב ככל יכולתו לסוגיות העומדות לפתחו, אך האם יש לו אפילו סיכוי לדעת מה הוא פיספס? מה יכול היה לעשות ולא עשה? מה אפשר היה לעשות טוב יותר? במשחק הזה, לנסיון ולידע יש משמעות רבה, לעיתים אפילו גורלית.   ו

המדריך שלפניך נולד תחילה כמעין סקירה כללית עבור מועמדיי, מעין חומר רקע כתוב שהכנתי עבורם כהכנה בסיסית עם או בטרם היציאה לדרך. בהמשך הוא הלך והתרחב, עד שכיום הוא מנסה לגעת בכל נושאי הקמפיין השונים שדורשים התייחסות במהלך הדרך, לסקור אותם, להציע דגשים ורעיונות, ולספק אינפורמציה הנדרשת לצורך קבלת החלטות. אין הוא תחליף ליועץ בשר ודם, אין הוא "שביל בטוח" אל הניצחון, ואף אין הוא מתיימר לתת תשובה לכל שאלה. אך הוא כן מאפשר "טעימה" מהמשימה הניצבת לפניך, ומספק מידע, רעיונות, ונסיון שיעזרו לך לתכנן את הקמפיין, לגשת אליו נכון, ולשדרג את הכנתך לקראת הבאות. נכון, תמיד יהיו אלה שיאמרו: "זה בסך הכל קמפיין, מה יש כבר לדעת?", אך נאמר כבר מזמן ש"אדם חכם יחקור לפרטיו את מה שלטיפש נראה מובן מאליו", ומסע בחירות הוא עניין פשוט וקל רק עבור מי שלא מבין אותו.     ו

המדריך אמנם מתייחס, כעיקרון, למבנה בחירות העוסק ברשויות המקומיות, אך קמפיין פוליטי לכנסת במסגרת פריימריס, או קמפיין לאיגוד מקצועי, או לאגודת סטודנטים, או לועד הקהילה היהודית אי שם באירופה, או כל קמפיין שבו יש כמות מצביעים של מעל כמה מאות – נעזר באותם עקרונות וכללים בסיסיים, תוך התאמתם למאפיינים הספציפיים של המקום והמשימה.  ו

Mobirise

 גם מאחורי פעולות פשוטות, יש החלטות הדורשות תכנון ומחשבה

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il