html5 templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

יצירת ספינים

...

ספין, זהו כינוי לפעולת הסחה תקשורתית – יצירת חדשות באופן יזום ומלאכותי כדי לשנות את סדר היום הציבורי. "ספין" הוא דרך מקובלת אצל ראשי מדינות, ראשי מפלגות ואנשים הנמצאים במרכז אור הזרקורים התקשורתי, כדי להדחיק נושאים בעייתיים ע"י יצירת חדשות חדשות, אך גם ברמה המקומית נעשה לא פעם שימוש ב"ספינים".   ו

כמעט בכל קמפיין נהוג לעשות "ספין" כלשהוא, כלומר מעשה שלוכד את הכותרות באותו מקום. "אם תגיד לי, אשחט פרה ברחוב", אמר לי פעם מועמד שלא הצליח לפרוץ את גבולות ההכרה הציבורית בו, ובמקום לשחוט פרה ברחוב, המלצתי לו להיכנס לעימות ישיר וחריף עם החמולה השלטת בעיר.   ו

אדם הזקוק לספין הוא זה המרגיש כי הנושא הנמצא בכותרות או במרכז הדיון הציבורי – הוא נושא שהעיסוק בו לא מיטיב עימו, וכי יש צורך להסיט ממנו את תשומת הלב. לא מדובר רק במועמדים המוזכרים בכותרות שליליות, אלא גם במועמדים זניחים שמוצאים את עצמם בשולי המאבק, ולא מצליחים לרכוש מעמד של מועמדים מוכרים ודומיננטיים. העיסוק התקשורתי והציבורי ביריביהם החזקים מהם, מותיר אותם בצל, ופוגע בסיכויי הצלחתם, ולכן אין להם ברירה וכדי לקדם את עצמם הם הופכים ל"שודדי תשומת לב". כלומר, ספין יכול לשמש גם אדם המבקש להידחק בכוח אל הכותרות, וגם כזה המבקש להיעלם מהן.   ו

דרכי הפעולה העומדות בפני אדם הזקוק לספין הן רבות: החל מ"הוצאה מהנפטלין" של פרשה ישנה שנשכחה, חשיפת "פרשה" חדשה, ביצוע מהלך פרובוקטיבי או גבולי ששווה כותרת, שחרור התבטאות חריגה וקיצונית בנושא רגיש, ביצוע יוזמה בעלת אפקט נרחב, גיוס ידוען פופולארי כלשהוא שידבר עליו, או כל רעיון אחר, ורעיונות מתאימים לא חסרים.   ו

לא פעם קורה שכאשר למועמד מסויים יש ידיעה מעניינת "לשחרר", או הפקה חדשה להפיץ, או מהלך בעל חשיבות לבצע, הוא אינו עושה זאת מייד, אלא ממתין לשעת הכושר. ושעת הכושר היא כמובן רגע אחד אחרי שיריבו עושה "ספין" משלו. בכך משיג המועמד יתרון כפול: גם היתרון הפשוט והישיר מעצם הפעולה שלו, אך בו בזמן הוא גם "הרג" את הספין של יריבו, ובכך צמצם את אורך החיים שלו ואת האפקט שלו.   ו

הצורך לבצע ספין תקשורתי הוא לעיתים כה עז, עד שקל לאבד את הגבול בכל הקשור ל"עומק הספין". לא פעם מתרחשים מקרים בהם מועמד מעלה באש את מטהו שלו(!), או מרסס את רכבו הפרטי בכתובות נאצה, או מפיץ פלאיירים אנונימיים נגד עצמו, או תולה מודעות אבל המודיעות על לכתו מן העולם, או מצייר את עצמו במדי אס.אס. ואף רעיונות משוגעים יותר שמוטב לא לתת להם במה, וזאת רק כדי לעלות לכותרות ולזכות בפרסום. עד כדי כך זקוק המועמד לספין שלו.   ו

Mobirise

ספין: שלטים, כביכול של השמאל הקיצוני, כנגד המועמד הימני.   י
אך האחראי לשלטים הוא המועמד שכנגדו הם מופנים, במטרה לקדם בפעולה לא שיגרתית זו, את מסריו שלו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il