free amp templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

פלאיירים

...

באנגלית קוראים להם "פלאיירים", בצרפתית "ברושורים", בעברית מנשרים, או כרוזים, קשישים מכנים אותם "קומוניקטים", וחרדים מכנים אותם "פאשקעווילים" – כולם מתכוונים לאותם דפים משוכפלים שמהווים את הפקת הפרסום הפשוטה והבסיסית ביותר בטבע.   ו

השימוש המוגבר שנעשה באמצעי פרסום זה נובע מהקלות הרבה בה ניתן להפיקו: מחשב, מדפסת, שיכפוליה מקומית, צ'יק-צ'אק וזיל הזול, והפלאיירים שלנו בתיבות הדואר. כל אחד יכול, באמצעים ביתיים, ליצור פלאייר משלו: העלות היא נמוכה, המהירות גבוהה, הטכניקה פשוטה, ודי בסיבות אלה ניירת. וכך, הפלאייר, כשמו הגזור מהמילה כדי למלא את תיבות הדואר שלנו, או לפחות את של אלה מאיתנו הגרים בבתי קומות – בערימות של ניירת. וכך, הפלאייר, כשמו הגזור מהמילה האנגלית, אכן נוהג לעופף אל פח הזבל הקרוב.   ו

אך לא כל הפלאיירים נראים כאילו ילד בן 11 הוא העומד מאחורי הכנתם, פלאייר יכול להיות מנוסח בקפידה ומעוצב במקצועיות, ולעשות עבודה לא רעה בהעברת המסר. בכל מקרה, ובשל גודלו המינימאלי, הפלאייר לא מתאים להעברת מסרים מורכבים ומפורטים, אין בו מקום למלל רב שמסביר עניינים לעומקם, והוא מסתפק בסיסמאות פשוטות, כותרות כלליות, או מסר בודד. לכן גם האנרגיה שמייצר הפלאייר, תמיד תהיה מינימאלית לעומת הפקה מורכבת ומפורטת יותר, שתיגע בהרחבה בשלל נושאים.   ו

ב"קמפיין של פלאיירים" יש חיסכון כספי ניכר, אך גם סכנה שהמסרים יישארו בגדר קלישאות לא מוסברות, ואילו ב"קמפיין של עיתונים" אין צורך מיוחד בפלאיירים, שישמשו אז בעיקר לצורך תגובות מהירות למצבים שנכפים עלינו.   ו

בין אם מחליטים להתבסס על פלאיירים או על כל דרך פרסום אחרת, חשוב לשמור על רמה גבוהה של עיצוב וניסוח, כי בסופו של דבר, גם הפלאייר הפשוט ביותר – הוא הפרצוף של זה שמחייך מתוכו.   ו

Mobirise

הפלאייר יכול להביא רק מסרים כלליים וכותרות

Mobirise

פלאייר הוא פשוט ותמציתי, במקרים מסויימים זה יכול להספיק

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il