easy site builder

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

פלאיירים

...

באנגלית קוראים להם "פלאיירים", בצרפתית "ברושורים", בעברית מנשרים, או כרוזים, קשישים מכנים אותם "קומוניקטים", וחרדים - "פאשקעווילים" – כולם מתכוונים להפקות הדפוס הפשוטות ביותר שמורכבות מדף בודד, שלעיתים מקופל לארבעה עמודים. פלאייר - כשמו כן הוא, נוטה להתעופף לכיוון הפח, אך בתוך כלל מאמצינו להעביר את המסרים שלנו לבוחר, גם לפלאייר, הקליל והפשוט, יכול להיות תפקיד חשוב.     ו

בדבר החשיבות שביצירת אפיק פרסומי לא דיגיטאלי, עסקנו בפרק על עיתוני בחירות, כאשר התוצר הסופי של ההחלטה שלא להסתפק רק בפרסומים שעוברים דרך מסכים - יכול להגיע בפורמט המכובד של חוברת מהודרת, בפורמט ביניים כמו עיתון, או בצורה הפשוטה והמינימאלית - פלאייר. לעומת האופציות האחרות, פלאייר הוא קל, זול, ומהיר להכנה, ונותן לנו פתרון שמשלב חסכון כספי, עם קלות ומהירות הביצוע, וכשאנו נדרשים לפעולת חירום הסברתית, הפלאייר הוא הפתרון המתאים.     ו

אך לא רק בעת חירום כדאי לשלוף את אופציית הפלאייר, הוא יכול גם לשמש אותנו כ"עיתון לייט", כלומר הפקה יזומה, מחושבת היטב, מתוכננת ומעוצבת, שמהווה חוליה נוספת במלאכת הטמעת המסרים שלנו. הפלאייר לא יהיה מפורט כמו עיתון, לא תהיה לנו את האפשרות למאמרים ארוכים או טקסטים שחורגים מכמה שורות קצרות, לא יהיו בו תמונות ענק או הסברים מקצועיים מעמיקים לגבי תכניות פיתוח, תחבורה, או תשתיות. אבל פלאייר שכולל ארבעה עמודים רגילים, די בו כדי להעביר עקרונות מצע, פרטים על רשימה או על מועמד, או מסרים פשוטים אחרים. לכן הפלאייר יכול לשמש אותנו כאלטרנטיבה לפרסום מודפס, וכפתרון לשעת חירום במידה ונדרשת תגובה מהירה.     ו

כדאי ואפילו הכרחי לשלב פלאיירים בתוך סך הפרסומים של הקמפיין, לתקצב אותם בתכנית העבודה הראשונית, ולהציב אותם בתוך הלו"ז הפרסומי של תכנית העבודה, כאבני דרך חשובות בהפצת מסרים, החל בהכרזת מועמדות, דרך הצגת הרשימה, או איחוד פוליטי, או כל דבר ששווה איזכור שהוא מעבר לפוסט רגיל בפייסבוק, וכלה בתזכורת אחרונה למה כל כך חשוב לבוא ולהצביע ביום הבחירות.       ו

Mobirise

פלאייר של ארבעה עמודים יכול להכיל את כל המסרים החשובים שיש לנו להעביר

Mobirise

הפלאייר מעביר מסרים כללים גם דרך עיצוב וצבעוניות

Mobirise

כשתנועה נדרשת למסרים פשוטים וכלליים בלבד, פלאייר יכול לעשות היטב את העבודה

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il