html templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

פלאיירים הפוכים

...

פלאיירים הפוכים הם דרך מצויינת להטריד את היריב, לגזול מזמנו, ובמקרים קיצוניים – ממש "לשגע" אותו.   ו

פלאייר הפוך הוא כזה שיוצא מטעמו של יריבך, אלא ש... לו עצמו אין יד בהכנת הפלאייר ובפרסומו. את הפלאייר הזה הוא מוצא, כמו שאר התושבים, בתיבות הדואר לאחר שזה כבר חולק.   ו

בפלאייר ההפוך יש לנהוג בחוכמה ובמקוריות. אם למשל המועמד היריב משתף פעולה עם דמות לא אהודה – הפלאייר הרגיל שלנו היה מציג אותם כשתי חיות טמאות שמצאו זו את זו, בבחינת "הלך העורב אצל הזרזיר". אך הפלאייר ההפוך, שיצא כביכול על-ידי היריב עצמו, תחת הכותרת "טובים השנים מן האחד", יראה תמונה משותפת של היריב ושותפו הבלתי אהוד כשהם מבטיחים שיתוף פעולה מלא בכל עניין.   ו

אם למשל יריבך חתם הסכם עם נציגי מגזר מסויים בעיר – הפץ פלאייר מתאים, כאילו בשמו, המודיע על ההסכם ואפילו מצרף אותו כהוכחה, אך הפץ אותו רק באזורים שבהם הסכם זה יסב לו נזק. אם יש ליריבך מקורב שנוי במחלוקת, כמה טוב יכול להיות אם ברחבי הישוב יופיע פלאייר הנותן לו גיבוי, משבח אותו מעל ומעבר, ומודיע ששיתוף הפעולה יימשך לנצח נצחים.   ו

אם למשל המועמד היריב מבטיח הבטחה מסויימת שתמצא חן בעיני תושבי שכונה אחת אך תפגע בתושבי שכונה אחרת – יופץ הפלאייר ההפוך בקרב תושבי השכונה שתיפגע – אך יופנה כביכול לתושבי השכונה האחרת ויבשר בשמחה על התוכנית לשיפור רמת החיים (על חשבון השכונה שבה יופץ הפלאייר, כמובן).   ו

אם מועמד מסויים רץ לרשות המקומית מטעם מפלגה מוכרת במישור הארצי, אך מוסווה כמעין רשימה מקומית בלתי תלויה, ניתן לפרסם "בשמו" פלאייר הממחיש עד כמה הוא מחוייב לאותה מפלגה ולדרכה, ולהשתמש בפלאייר זה באזורים בהם מפלגה זו אינה אהודה.   ו

במילים אחרות – הפלאייר ההפוך ידגיש נקודות תורפה מסויימות שקיימות אצל המועמד היריב, ושאותן הוא מבקש להצניע, אך יכולות להפוך לחגיגה רבתי שתשמש כנגדו. פלאייר זה חייב להתבסס על נתוני אמת, כך שליריב יהיה קושי להתכחש לו, וגם אם יודיע שהפלאייר לא יצא מטעמו - הוא לא יוכל להתכחש לתוכן המתפרסם בו.   ו

אז למה בעצם אנו זקוקים לפלאייר הפוך ולא נסתפק בפרסום ישיר כביקורת על המועמד היריב? ראשית, מפני שלעיתים קרובות אנו לא רוצים להיראות כתוקפניים וביקורתיים, גם איננו רוצים שהמענה יופנה אלינו, או להפוך מקור להתקפת נגד, או מפני שאין אנו רוצים להידרש בעצמנו לנקוט עמדה בנושא הרגיש שבו מדובר. שנית, הפלאייר ההפוך מעביר את אותו מסר בצורה יותר אמינה ולכן גם מייצר אפקט חזק בהרבה. ושלישית, פלאייר הפוך ייצור דילמה קשה למועמד היריב, שיצטרך להתעמת עם הבעיה פנים מול פנים באופן שמחייב אותו לספק הסבר, ולא פעם הוא ימצא עצמו "בין הפטיש לסדן". מכיוון שהוא פרסם, כביכול, פלאייר ברור וחד משמעי בנושא שנוי במחלוקת, הוא ניצב כעת עם גבו אל הקיר: התעלמות שלו תהיה כאישור לתוכן הפלאייר שיצא בשמו, ולעומת זאת הכחשה תאלץ אותו לנקוט גישה ברורה לנושא שהיה מוטב לו להשאירו עמום. כך שבכל מקרה מישהו יכעס עליו, וזה מן הסתם משרת אותנו. פלאייר הפוך יכול לא רק להביך את היריב אלא גם ליצור סיכסוכים במחנהו ולאלצו לתת תשובות מדוייקות לשאלות קשות שגם אנשיו חלוקים בהן, ולהסתבך בנושאים רגישים אותם היה מעדיף, לו היה זה תלוי בו – להצניע עד לאחר הבחירות.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il