website maker

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

הפקה מרכזית

...

לא כל מועמד אוהב הפקות דפוס, וישנם מועמדים שמצליחים לעבור קמפיין שלם בלי להוציא פלאייר, עיתון, או אפילו כרטיס ביקור. בערים גדולות הם מסבירים זאת בכך שבשל גודל האוכלוסייה וקשיי ההפצה צריך להתמקד בתקשורת אלקטרונית או מקוונת, ובישובים קטנים הם מסבירים שבלאו הכי יש הכרות אישית עם כל תושב. אך לפחות על הפקה אחת לא כדאי לוותר, כזו שמסכמת את מסריך, מצע הבחירות שלך, ומביאה קצת מידע עליך, על הצוות שלך, ועל למה חשוב שדווקא אתה תוביל את הישוב. בקיצור - הפקה מכובדת, כוללנית, נעימה למראה ונוחה לקריאה, משהו שמסכם הכל ויש ביכולתו לשכנע בוחרים לבחור בך. שני יתרונות יהיו לה:   ו

הראשון, היא מספקת מידע ותוכן לבוחר החושב והרציני. לא מעט בוחרים מבקשים לקבל את החלטתם במי לתמוך לא רק על סמך הפרחת סיסמאות, חיבוקים וטפיחות על השכם, אלא גם לפי רעיונות מנומקים ומפורטים, ואם אפשר - כתובים, כך שלא ניתן יהיה להתכחש אליהם בעתיד. עבור אנשים אלה, לא די בעקרונות מצע כלליים, והם דורשים לדעת באופן הספציפי ביותר עבור מה הם מצביעים, ומה הם יקבלו תמורת פתקיהם. מספרם של אנשים אלה הוא רב מכפי שנהוג להעריך, והם ייטו להצביע רק עבור מועמד שיספק תשובות לשאלותיהם בתחומים שונים. ולכן החוברת פונה אל אותם אנשים, שהחלטת התמיכה שלהם מבוססת על תוכן, על בדיקה ועל מחשבה.   ו

התפקיד השני והחשוב לא פחות של החוברת היוקרתית הוא שהיא עומדת בבסיסה של עבודת השטח ופעילות מערך הפעילים שלנו. ההפקה המרכזית היא כרטיס הכניסה שלנו לבתים של אנשים, וליצירת קשר אישי איתם. במהלך חלוקת ההפקה המרכזית, נשתדל להגיע אישית לכל בית ולכל בוחר, והיתרונות ממפגש זה עולים על היתרון הגולמי שבחלוקה סתמית של חוברת פרסום.   ו

הפקה מרכזית אכן גובה מאמץ, מחשבה רבה, וגם השקעה כספית. אך מועמד רציני יתקשה לוותר עליה, ואם יעשה כן - יפספס את הכלי אולי החשוב ביותר שעומד לרשותו, הן במישור הטמעת המסרים והן במישור פעילות השטח.   ו

Mobirise

הפקה יוקרתית: במה רחבה להציג את עמדתנו, וגם כלי חשוב בעבודת השטח

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il