Mobirise

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

מנהלי קלפיות

...

מונחי יסוד:   ו

קלפי: רשימת אנשים כפי שהוגדרה ע"י משרד הפנים, אשר מצביעים אל תוך אותה תיבת הצבעה. רשימה זו תכלול בממוצע כ-550 אנשים, וכמעט תמיד לא יותר מ-800 איש. החלוקה היא בהתאם לאזור מגורים.   ו

אשכול קלפיות – אתר הצבעה שבו פועלת קלפי אחת או יותר. באשכול קלפיות אחד ניתן להציב אפילו 10 קלפיות ויותר, כשכל קלפי בחדר נפרד. בדרך כלל מדובר במבנה ציבורי, שלצורך העניין משמש להצבעה.     ו

פרק זה רלוונטי רק לישובים בגודל של עד 50 קלפיות (או עד 30 אלף בעלי זכות בחירה). במקומות גדולים יותר ניתן למנות, על בסיס דומה, מנהלי שכונות או אזורים.   ו


מערך מנהלי הקלפיות זהו מערך הפעילים האפקטיבי ביותר, אשר מפקיד בידי כל פעיל, את האחריות לטיפול בקלפי אחת, כלומר כ-200 עד 250 משפחות. לא תמיד ניתן להקים מערך זה, הדורש יכולת לוגיסטית, ומספר פעילים מסורים גדול, אך כאשר מערך זה קיים ופעיל, ועליו מתבססת פעילות השטח של המטה - לא יהיה זה מוגזם לקבוע שפעילותם וכישרונם של מנהלי הקלפיות יהיו חלק נכבד בהצלחת הקמפיין. למעשה, מסרים חזקים ומנהלי קלפיות מתאימים - אלא שני הגורמים ששילובם עשוי להביא את הניצחון.   ו

יובהר: מנהל קלפי זה לא תפקיד ליום הבחירות בלבד, אלא לשלושת החודשים שלפניו, ואחריותו היא טיפול מתמשך ברשימת המצביעים באותה הקלפי. זהו תפקיד אסטרטגי וארגוני, הדורש חשיבה, יצוגיות, כריזמה, יכולות הסברה, כמו מודל מוקטן של מועמד - אך לגיזרה צרה ביותר. לעיתים אני מגיע למטה בחירות שבו סבורים כולם ש"מנהל קלפי" הוא הגדרת התפקיד של הנציג שיושב בקלפי ביום הבחירות, או לחילופין שתפקידו הוא להיות אחראי לוגיסטי של סביבת אשכול הקלפיות. אז לא! מנהל הקלפי אחראי על הטיפול ברשימת המצביעים בקלפי שלו, והוא עובד מול המטה המרכזי שאמור לספק את צרכיו.   ו

מנהל קלפי הוא כמו מנהל קמפיין קטן, המנהל לאורך הקמפיין את כל הפעילות בגיזרה שלו, כאילו היה זה קמפיין בפני עצמו: החל מההיערכות, גיוס פעילים, ורישום נתונים, דרך חלוקת חומר הסברה, ההיערכות ליום הבחירות, יום הבחירות עצמו וספירת הקולות בסיומו. תפקידו של מנהל הקלפי הוא לעשות כל מה שהוא מוצא לנכון כדי להביא לניצחון בקלפי שהוא ממונה עליה. ההנחה היא שאם כל אדם יפעל בתוך התחום הקטן המוגדר לו כאילו היה חלקת אלוהים הקטנה שלו – יזכה הישוב כולו לטיפול אישי, יסודי ומסור, עד הגעה לאחרון המצביעים.   ו


אם קלפי היא אזור גאוגרפי, אז למה דווקא "מנהל קלפי" ולא מנהל שכונה, רובע, רחוב, או אזור גדול יותר? לכך יש סיבות ברורות ונחרצות:   ו

 א. קלפי היא בדיוק הגודל המאפשר לאחראי עליו עבודת שטח יעילה, השתלטות על הנתונים, ומגע אישי עם הבוחרים. מינוי "מנהלי אזורים" במקום מנהלי קלפיות זאת טעות יקרה: ברגע שפעיל מקבל סמכות על אזור ענק – הוא בפועל חסר ערך, וכל נסיון למנות מנהלים קטנים יותר תחתיו - נדון לכישלון.   ו

 ב. אמרנו כבר, שפעילי המטה פועלים על מוטיבציה ועל אתגר. תפקיד "מנהל קלפי" החתום על תוצאה ברורה – מאפשר להם עצמאות, יצירתיות, ואתגר מדיד עם תוצאה ברורה. כך, מנהלי קלפיות תחרותיים יבואו למשימה מתוך תחרותיות בריאה ולקיחת אחריות, בידיעה שלא עלילות מסעותיהם בבתי הישוב אלא התוצאות בסיום - יעידו על הצלחתם.   ו

 ג. קלפי היא היחידה הקטנה ביותר שדורשת ארגון, כמו משקיפים, וביצוע ספירה.   ו

 ד. חלוקת העיר לקלפיות מייצרת חלוקה מקיפה, שוויונית פחות או יותר, וברורה לחלוטין, שלא מתקיימת בחלוקה לשכונות, רחובות, או אזורים. בדרך זו מובטח שאף בוחר לא יטופל במסגרת שני אזורים, ואף בוחר לא ייפול בין הכיסאות ולא יטופל כלל. החלוקה לקלפיות חולשת על כל הישוב.   ו


מנהלי הקלפיות, שעובדים ישירות מול המטה, הם הסמכות העליונה בשטח. המטה צריך לספק את צרכיהם ודרישותיהם, וכמובן לסייע להם ככל שניתן. כאשר מנהל קלפי ידרוש להוציא פלאייר מיוחד לאזור שלו, או לערוך כנס רחוב באזור שלו, או כל פעילות חריגה אחרת – נדע שהוא מבצע עבודתו נאמנה, ואף מפעיל שיקול דעת כמצופה ממנו.   ו


את מנהלי הקלפיות יש להציב במעמד מיוחד, כי הם אלה שעושים את העבודה החשובה והקשה באמת. הם אלה שנושאים באחריות, ולכן יש לתגמל אותם כראוי. אם ביחס משופר, אם בשיתופם בקבלת החלטות, אם ברתימת פעילים שיהיו כפופים אליהם, אם בהשתתפות בתדריכים להם בלבד, או אם בהחזר הוצאות סימלי. המסר שמנהל הקלפי הוא אבן היסוד של הקמפיין, ושיש לו זכויות יתרות על ההצלחה העתידית – חייב להיות ברור וחזק.   ו

מי יכול להיות מנהל קלפי? כל פעיל שמוכן להקדיש מזמנו בממוצע כשעתיים בשבוע לפעילות שטח. הוא צריך להיות אדם פעלתן, חברותי ואוהב בריות, בעל תקשורת טובה עם אנשים ובעל יכולת ארגון. מנהל קלפי טוב הוא זה המיודד, בסוף התהליך, עם מצביעי הקלפי, שלבסוף באים להצביע עבורו באופן אישי, לעיתים יותר מאשר בשביל המועמד שאותו הוא מייצג.   ו

לקראת יום הבחירות כדאי לתלות פלקט גדול במקום בולט, שבו ירשמו שמות מנהלי הקלפיות לפי סדר הקלפיות, וליד שם כל מנהל קלפי – עמודות ריקות שבהן ירשמו מאוחר יותר התוצאות. לוח כזה הוא יעיל להגברת המוטיבציה של מנהלי הקלפיות ולהמחשת הרעיון שלצד כל שם – תירשם תוצאה מדוייקת שתסמל את הצלחתו האישית.   ו

בדרך כלל קשה להקים מערך כזה של מנהלי קלפיות, הדורש כמות גדולה של פעילים מסורים, ושמירת מוטיבציה גבוהה אצל כולם. אך הקמת מערך כזה, חי ומתפקד, מבטיחה לנו מטה שטח יעיל ואמין, שייתן לנו תוצאות גם לפני יום הבחירות וגם ביום הבחירות עצמו. המשימה בהקמת מערך מנהלי קלפיות היא יומרנית למדי כשמדובר במועמד חדש, אך כדאי מאוד לנסות, כי אם זה מצליח - זה שם את הקמפיין כולו במקום אחר.        ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il