amp template

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

רכזי מגזרים

...

המבנה הארגוני האידיאלי של פעילי השטח, מורכב, כאמור, משלוש שורות הפועלות במקביל. השורה הראשונה היא מנהלי הקלפיות הפועלים לפי חתך גאוגרפי וחולשים על האוכלוסיה כולה, השורה השלישית הם הממריצים שפועלים בתחום של מעגלי הכרויות, ובתווך - ממוקמים רכזי המגזרים, המופקדים על הטיפול באוכלוסיה בעלת זיהוי ספציפי, צרכים המיוחדים לה, או תכונה משותפת היוצרת צורך להתייחס לאנשים אלה מתוך שייכות מגזרית.  ו

מספרם של רכזי המגזר הוא לא קבוע: אפשר לפעול ללא רכזי מגזר בכלל, או עם עשרה רכזים מגזריים. הכל על-פי הצורך, היכולת, והתקציב.   ו

יש לקחת בחשבון, שבעוד מנהל קלפי זה תפקיד שניתן לביצוע בשעתיים בשבוע, הרי שרכז מגזר הוא תפקיד גמיש ופתוח שניתן לביצוע בהשקעה פחותה, או מנגד בהשקעה גדולה בהרבה – בהתאם לפלח האוכלוסייה שעליו אחראי רכז המגזר. לדוגמא: רכז קשישים נדרש לשעות רבות, וגם אז בוודאי לא יגיע לכל חברי קבוצת הטיפול שלו, ותפקיד זה הגיוני גם שיהיה בשכר. אך לעומת זה, "רכז לקויי שמיעה" זה תפקיד פשוט יותר, שנוגע במעגל מצומצם ונוח לטיפול, ולכן, כמעט לא מצריך השקעה.   ו

רכזי מגזרים אפשריים:   ו

רכז עולים. כדאי להפריד בין עולים מארצות שונות. לאתיופים דרוש רכז עולים דובר אמהרית, לרוסים דרוש רכז מתאים, וכך גם לעולים אחרים. יש ערים שבהן קיימות קהילות דוברות אנגלית, ספרדית או אמהרית. הרכז יהיה איש הקשר בין מגזרים אלה לבין מטה הבחירות. האחריות לסיורים, שיחות, כנסים, או תרגום חומר ההסברה – יהיה בידיו, והוא ילווה את המועמד בכל מפגש עם בני מגזר זה.   ו

 רכז דתיים / חרדים. קיים בערים חילוניות. במקומות אלה יש צורך באדם שיפעל באזורים דתיים, ובבתי כנסת.   ו

 רכז קשישים. תפקיד זה חשוב במיוחד וידיו של רכז זה מלאות בעבודה. הטיפול בקשישים בא לידי ביטוי היטב בתחילתו של יום הבחירות, ולשם כך יש צורך בתכנון לוגיסטי מורכב. רכז הקשישים יבקר בבתי הקשישים, בהוסטלים השונים, ילווה את המועמד בביקוריו לשם, יחקור היכן מרוכזים הקשישים, ויעסוק בצרכים המיוחדים המטרידים אותם ונדרשים להם.   ו

רכז צעירים. מכיוון שזכות הבחירה ניתנת גם לצעירים מגיל 17, הרי שכוחו של הגיל הצעיר בבחירות הוא רב. רכז הצעירים עורך פעילויות ומצרף ל"מטה הצעיר" תומכים רבים שבנסיבות אחרות יעדיפו להימנע מהצבעה. מקובל שרכז הצעירים יערוך מסיבה לצעירים, במימון ובהשתתפות המועמד, או לפחות מפגשים מצומצמים יותר בין המועמד לצעירים.   ו

רכז חיילים. חיילים שנמצאים בבסיס רשאים להשתתף בבחירות מבסיסיהם. יש צורך להיות בקשר עם אותם חיילים, ולעדכן אותם באינפורמציה הנחוצה להם. (בסיבוב בחירות שני, אם מתקיים, רשאי חייל לקבל חופשה מהבסיס רק כדי להגיע להצבעה, פעולה שניתן לתאם באמצעות המטה).   ו

 בנוסף, ניתן להצמיד רכז לכל קבוצת אנשים בעלת אינטרס משותף או מאבק ציבורי כלשהוא. אפשר למנות רכז לבעלי עסקים, לועד הורים, לנכים, להורי גן או כתה, לקבוצת הכדורשת המקומית שמתחרה ב"מאמאנט", ולכל קבוצה שלא תהיה.   ו

בכל ישוב ובכל קמפיין קיים צורך באוסף שונה של רכזים. הרעיונות לרכזים יכולים להיות מגוונים ויצירתיים, והם חלק מתכנון הקמפיין.   ו

רכז מגזר פועל תוך תיאום מלא, בפעילויות ובאיסוף מידע, עם מנהלי הקלפיות ועם המטה.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il