website templates free download

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

ממריצים

"רק המשפחה הקרובה שלי זה מנדט"

מערך הממריצים הוא המערך השלישי בחשיבותו, אחרי מנהלי הקלפיות והרכזים, ולמרות זאת, ברוב מוחלט של מטות הבחירות מהווה מערך זה את הקו היחיד של פעילי השטח. כמובן שניתן להתבסס אך ורק על ממריצים, אך דרך זו היא פשרה, שלעיתים נעשית בלית ברירה, ומהווה בחירה בנוח והפשוט על פני עבודת השטח היסודית והמפרכת.   ו

הממריץ הוא פעיל שתפקידו לטפל ברשימת בוחרים מוכנה מראש - "המומרצים", שבד"כ הוכנה על ידו וכוללת אנשים הקרובים אליו. לרשימה זו שמצויה בטיפול הממריץ אין מגבלות של קלפי או מגזר, ואין הגבלה של גודל. הממריץ בעצמו קובע את גודל וזהות רשימת מומרציו, בין אם יש בה 2 מומרצים בלבד ובין אם עשרות. למעשה, גם במטה בחירות שמפעיל מערך של מנהלי קלפיות ושל רכזים – כולם-כולם משמשים גם כממריצים, וכולם נדרשים לספק רשימות מומרצים. אך מאחר וממריץ זהו תפקיד שגבולות הגיזרה שלו הם גמישים ומשימותיו פשוטות ביותר, כל אדם יוכל בנקל לבצע את תפקידו כממריץ – לצד תפקיד מהותי ומשמעותי יותר.   ו

חשוב להדגיש: אדם ללא רשימה מוגדרת של מומרצים – הוא לא ממריץ. ההכרזה החגיגית "אני מביא 15 איש" היא חסרת כל ערך אם לא מוצמד לה קובץ מצורף של רשימה שמית של אותם האנשים. לרשימות אלה, שהן קריטיות, עוד נשוב מייד.   ו

הממריצים הקטנים יביאו 2-6 אנשים – וגם לכך יש ערך. הממריצים הבינוניים יביאו עד 15 אנשים, והממריצים הגדולים יביאו לקלפי עד 50 אנשים, אך אל אלה יש להתייחס בחשדנות יתרה. אם אדם מסויים שלא מוצב במקום ריאלי ברשימה יגיד לך שהוא מביא כמות גדולה של אנשים – מדובר במגזימן, או באדם עם דמיון מפותח הסבור בטעות שכל מכריו סרים למרותו. נכון – בכל עיר קיימים לצים מקומיים שמסתובבים ומספרים שהם "שווים מנדט", בעיר מסויימת שבה עבדתי, הצטברו סביב מועמד מסויים לפחות 15 אנשים שכל אחד מהם נשבע בצורה משכנעת שהוא מביא לפחות מנדט אחד לקלפי, שזה "רק המשפחה הקרובה" שלו, ואף דרשו לקבל כבוד בהתאם. לא הופתעתי לשמוע שאותו מועמד לא עבר את אחוז החסימה, הרי נכון המשפט שאמר ראש עיר מסויים לציבור פעיליו: "שכל אחד מכם יביא לקלפי את מי שהוא יכול, ואם מישהו מכם יכול להביא 40 מצביעים או יותר - שירוץ בעצמו לראשות העיר".   ו

למרות שהממריצים הם שיטת העבודה המוכרת והנפוצה ביותר, מי שמתבסס עליהם - עלול לנחול מפלה כואבת. הממריץ הטיפוסי נוטה להגזים בהערכת כוחו, לפזר שמות ומספרים לא מבוססים, ואת תוצאות האמת שלו - לעולם לא נדע. לכן כדאי לקחת אותם כערך מוסף חיובי, אבל לא כשיטה מרכזית בעבודת השטח.   ו


שלושה סוגי פעילים יוגדרו כממריצים:   ו

הממריץ הראשון הוא אדם מקושר ומוכר, בעל השפעה, ובעל חברים רבים או קרובי משפחה הפרוסים על פני כל הישוב. "איש של אנשים". אדם כזה לא נרצה להגביל לקלפי בודדת או למגזר מסויים, ונעדיף שיפעל באופן חופשי כדי למצות את יכולתו. כאלה ממריצים יש מעט מאוד. חלק הארי של הממריצים שייך לסוגים האחרים.   ו

הממריץ השני הוא אדם שמוכן לעזור ולהשתלב, אך מבקש רמת השקעה נמוכה. לאדם כזה ניתן את התפקיד הכי נוח וקליל שגם מאפשר לתרום ולסייע עד יום הבחירות וביום הבחירות עצמו. הוא יתבקש להכין רשימה של 3-4 אנשים עליהם יהיה אחראי, ידבר איתם מראש, יאשר שהם מצביעים "נכון", יעדכן את השמות למאגר התומכים כדי שיסומנו בירוק בספר הבוחרים, כלומר גם מול מנהל הקלפי, ולסיום יוודא את בואם להצביע ביום הבחירות עצמו.   ו

ויש גם ממריץ מסוג שלישי. זהו הבטלן הטיפוסי, שרוצה להיות חלק מפעילות הקמפיין, אך מבלי לעשות כל עבודה מחייבת שדורשת רצינות והשקעה. אנשים אלה, שבדרך כלל תופסים עצמם דרגה אחת מעל כולם ולכן פטורים מעבודה קשה, לא יוכלו לשמש כמנהלי קלפיות למשל, שכן תפקיד זה דורש עבודה ממשית. במצב זה יש צורך לשלבם במערך הפעילים תחת הגדרה סמלית כלשהיא, ומערך הממריצים מאפשר לנו לעשות זאת מבלי להינזק. קשה להאמין שתועלת כלשהיא תצמח מאנשים אלה, אבל עצם הצבעתם-הם כבר מצדיקה את ההכרזה עליהם כ"ממריצים".    ו


עבודתו של הממריץ:   ו

בטרם יום הבחירות, ואפשר גם שבועות אחדים לפניו, יש להורות לכל הממריצים להכין רשימות של האנשים אותם הם מתעתדים להביא לקלפי ביום הבחירות. לרשימות אלה שתי מטרות: הראשונה היא לעדכן את הנתונים בספר הבוחרים כדי להקל על מנהלי הקלפיות. כך, אם ביום הבחירות נראה מומרץ שטרם הגיע להצביע – נדע לפנות לממריץ שלו לעזרה. והסיבה השנייה היא להכניס את הממריץ למסגרת מחייבת ומשימה מוגדרת. רק אם יביא לנו את שמות ויידע שפעילותו נמצאת במעקב - יש סיכוי שגם יטרח להביא אותם לקלפי ביום הבחירות.   ו

כמובן שממריץ שלא הביא רשימה הוא לא באמת ממריץ. ביום הבחירות, חופשיים הממריצים לעשות כרצונם ובלבד שאנשיהם יגיעו להצביע. מי מהם שיסכים גם לשמש בועדת הקלפי או כמשקיף - יבוא על הברכה.    ו

לאחר סגירת הקלפיות, ובמקרה של ניצחון - יתפסו אחדים מהממריצים את עיקר תשומת הלב. בזמן שמנהלי הקלפיות עוד יישבו בספירת הקולות, הם כבר יתחבקו בינם לבין עצמם, יספרו על מעללי הגבורה שלהם ממהלך היום, וינפיקו חיוכי מליון דולר. כן, כאלה הם הממריצים, וטיפוסים כאלה, מה לעשות, קיימים כמעט בכל מקום.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il