website templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

צוות שילוט

...

צוות השילוט, עיקר תפקידו הוא לתלות שלטים בבתי תומכים, ובנוסף - "לתחזק" את לוחות המודעות המורשים לתליית פלקטים. גודלו של צוות השילוט יהיה בהתאם לגודל הישוב, לאורך הקמפיין, ולביקוש לשילוט. בנסיבות רגילות, ובהערכה כללית, לכל 20,000 בעלי זכות בחירה יש צורך בחוליית שילוט בת שני אנשים.   ו

צוות השילוט יופעל ע"י מנהל/מזכירת המטה או מנהל הלוגיסטיקה, שישלח אותו לכל תושב המוכן לתלות שלט ממרפסת ביתו. מי שחושב שכל פעיל מסוגל לתלות בעצמו את השלט בביתו, ולכן ניתן להסתדר בלי צוות שילוט – טועה. במקום שבו מנסים לפעול ללא צוות שילוט, נתקלים בתופעות הבאות:   ו

א. אנשים לוקחים שלטים לתלייה אך מתעכבים שבועות רבים בתלייתם.   ו

ב. אנשים לוקחים שלטים אך תולים אותם כך שהשלטים נעלמים או מתקפלים על מקומם בבוא הרוח הראשונה (שלא לדבר על גשם).   ו

ג. אנשים לא מצליחים לתלות שלטים במקומות מורכבים יותר מאשר מרפסת עם מעקה. (למשל: מה יעשו כאשר מדובר בקיר בטון רגיל ללא חלון? או כאשר החלון קטן מידי? וכו' וכו' וכו'. ברוב המקרים בעיה כלשהיא מפריעה לתלייה פשוטה של השלט בעזרת אזיקונים, ויש לשלב פתרונות יצירתיים כמו אבנים על תקן משקולות שמותחות את השלט כלפי מטה, חבלים, או מסמרים).   ו

לכן, ותוך הבנת מורכבות המשימה, אין מנוס מלהפעיל צוות שילוט במשרה מלאה, שעוסק רק בכך, בעל יכולות טכניות ו"ידיים טובות", ושיודע להתמודד בהצלחה עם הקשיים הרבים שניקרים בדרכו.   ו

Mobirise

לא תמיד קל לתלות שלט, וצריך צוות שלומד לעשות זאת היטב

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il