online site builder

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

העיר הותיקה והעיר החדשה

...

כמעט כל עיר מורכבת מהאזורים הותיקים, ומשכונות חדשות יותר. ההבדל בין חלקי העיר הוא גדול: בעוד באזורים הישנים גרים תושבים ותיקים, שמכירים את הנפשות הפועלות ופועלים לא פעם בצורה "שבטית", בעיר החדשה גרים תושבים חדשים יחסית, הנוטים להצביע בהתאם לטובת העניין ולנושאי העיר העומדים על הפרק. בעוד בעיר הותיקה נמצא אוכלוסיה מבוגרת, בעיר החדשה יתרכזו משפחות צעירות עם ילדים, אם בעיר הותיקה נמצא גם אזורי מצוקה, מראות קשים של הזנחה, אנשים קשי-יום ושיעור גבוה של גימלאים ומובטלים – בעיר החדשה תהיה רווחה יחסית, טיפוח ויוקרה, ושיעור גבוה של אקדמאים ומשפחות צעירות מהמעמד הגבוה. לפעמים, מעיון בתמונות מהאזורים השונים, קשה להבין הכיצד מדובר באותה עיר.    ו

הבדלים אלה יוצרים שוני גם בדרכי הפעולה הנדרשות בכל אחד מהאזורים: באזורים החדשים, מי ש"יחרוש" באופן אישי בית-בית, יסביר, יצור קשרים חדשים, ויספק תשובות לבעיות מטרידות – יזכה להצלחה, ואילו באזורים הותיקים יידרשו לא פעם הכרויות אישיות מוקדמות, גיוס אישי של מנהיגי המקום, ותשלומים נדיבים אם במיקום ברשימה, הבטחות אישיות, ואף גיוס פעילים בולטים בשכר. פה, באזורים הותיקים, התושבים "אכלו את הסיפורים האלה כבר ב-48", ו"לדבר תכל'ס" מבחינתם זה מה ייצא להם באופן אישי מהמועמד המחזר לפתחם. לכן באזורים הותיקים גדול יותר כוחן של הקבוצות הפועלות מתוך תיאום, של הבטחות אישיות, ושל אינטרסים צרים. ההבדל המנטלי בין האזורים מביא מועמדים רבים, במיוחד כאלה שהיו קצינים בצבא, לחלק את העיר למטות נפרדים, ולהנהיג בכל מחוז שיטת עבודה מיוחדת המותאמת לו.   ו

אלא שלמעט מאשר בעיר גדולה שבה יש למעלה מ-100 קלפיות - צעד זה הוא טעות. פיצול המטה המרכזי לאזורי משנה לא משפר את העבודה אלא פוגע בה: נוצרת שכבת ניהול מיותרת, שגם מולידה מתחים ומריבות, נוצר ריחוק בין הפעיל בשטח – מנהל הקלפי - לבין המטה המרכזי, דבר שמוריד אצלו את המוטיבציה, מתעמעמת דרך הפעולה הרצויה וכל מנהל אזור מנחיל את הדרך שלו שלא תמיד תואמת את הוראות המטה המרכזי. בסופו של דבר הפעילים בעיר הותיקה מרשים לעצמם לוותר על העבודה הקשה שבהגעה לכל מצביע באופן אישי (בטענה מוטעית שאין טעם בכך) ומסתפקים בדיפלומטיה מול עסקנים פוליטיים וקבלני קולות, וכאשר פעילי העיר החדשה רואים את שחיקת הנהלים בעיר הותיקה - גם הם עלולים לאמץ את הרעיון ולוותר על עבודת השטח, הרי גם בשדה הזה לא גדלים פראיירים.   ו

לכן מכונה משומנת חייבת לפעול באמצעות מטה אחד ושיטת עבודה אחידה, ללא הבדלים בין האזורים, וללא דרגי ביניים בין הפעיל בשטח לבין מנהלי הקמפיין והדרג הפוליטי. יש להתייחס אל תושבי העיר הותיקה כאילו היו תושבי השכונות החדשות, להתאמץ להגיע ולהכיר כל אחד מהם, וגם אם הם אינם מתעניינים בתכניות חינוך - לפעול מולם על בסיס אידיאולוגי. בנוסף, ולא על חשבון שיטת העבודה הבסיסית, נדרש מאמץ מיוחד בחלק זה של העיר בהפעלת קשרים אישיים וגיוס משפחות בעזרת מעגלי הכרויות אישיות, ועל בסיס אינטרסים. אך אל לנו להיות תמימים - דבר זה יקרה לא בזכות "העיניים היפות" של מישהו, אלא רק עם התחזקות המועמד בדרך של עבודת שטח, שכן בעיר הותיקה, רבים ישמרו את הקלפים קרוב לחזה תוך שמירת כל הדלתות פתוחות, וברגע האחרון ישליכו יהבם על המנצח המיועד.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il