best html templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

הקמת המשרד ומיקומו

...

לצורך ניהול משימות הקמפיין, יש צורך במקום שישמש כמטה בחירות. מבין האפשרויות, הפתרון הנוח ביותר הוא יחידת דיור בבית קרקע, אך לעיתים גם חנות יכולה להיות פתרון טוב. לעומת זאת, הקמת מטה בתוך בניין מגורים או בניין משרדים, וגם זה קורה לא פעם - עלולה להקשות על הפיכת המקום לכזה שהפעילים מגיעים אליו בהמוניהם.      ו

ההתלבטות השכיחה היא: האם כדאי למקם את המטה באזור מרכז העיר או באזור צדדי יותר? בדרך כלל, כשמועמדים מדווחים לי עם ניצוץ של גאווה בעיניים, שהם מצאו מטה "במיקום מרכזי", אני יכול להבין את השימחה שלהם, הרי כעת תוצב תמונה גדולה של פרצופם במרכז העיר. אך מעבר לבולטות שהוא מייצר, יש גם חסרונות בהקמת מטה במרכז העיר, כמו קשיי גישה וחניה, חוסר דיסקרטיות באשר לפעילויות ולאנשים הפוקדים את המטה, וריבוי המבקרים המיותרים, עוברי האורח ומשועממי האזור שעלולים להפוך את המקום לבית קפה בחינם. בערים גדולות, לא פעם ראיתי מועמדים שפותחים שני מטות, שלעיתים גם סמוכים זה לזה: האחד לצורך ישיבה של פעילים ועוברי אורח, והשני לצורך עבודה ממש, שמצריכה לפעמים קצת שקט ואפילו דיסקרטיות.   ו

את המקום שנאמץ יש להכשיר כמקום לעבודה. נזדקק לשולחנות וכיסאות, למחשב עם מדפסת, על הקירות - פלקטים של בעלי תפקידים או מנהלי אזורים, טבלאות מעקב ובקרה, מפת העיר מחולקת לקלפיות, ועוד כל מה שיכול לשמש את מנהלי המטה.     ו

Mobirise

המטה צריך להיות מעוצב וממוקם כמקום לעבוד בו, ולא כמקום למפגשים חברתיים

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il