free website maker

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

ספר הבוחרים / פנקס הבוחרים

...

פנקס הבוחרים הוא רשימת כלל בעלי זכות הבחירה בבחירות מסויימות, אם זה במדינה, מפלגה, או ישוב. כל רשימת מועמדים ברשות מקומית שנרשמת כדין ומגישה טפסים כנדרש, רשאית לקבל עותק ממוחשב מקובץ זה ממשרד הפנים, ולקבל בשנית נוסח סופי עם נעילתו לשינויים - כחודש לפני הבחירות. בעבר היו מקבלות המפלגות גם "הארד קופי" לישוב כולו ולכל קלפי לחוד, כיום לא נמסר עותק כזה למתמודדים, ועליהן להדפיס בעצמן אם הן מעוניינות בכך.   ו

בשל התהליך הבירוקרטי הממושך הדרוש כדי לקבל את הקובץ ממשרד הפנים, מצליחים מועמדים רבים להשיג את הקובץ ממפלגות ארציות (המחזיקות בידיהן את ספר הבוחרים הארצי, ולא מתקשות לגזור ממנו ספרי בוחרים יישוביים), או לחילופין משתמשים בתחילה בקובץ לא מעודכן הלקוח מהבחירות האחרונות לכנסת.   ו

לא רצוי לעכב את תחילת העבודה על ספר הבוחרים, וגם אם הנוסח שבידינו הוא לא עדכני – אין בכך הצדקה להמתנה, ואלמלא תהליכים לא שגרתיים (שכונה חדשה שהתאכלסה לאחרונה, או הזרמת מסות של אנשים ששינו כתובת לצורך הבחירות) - סך העידכונים לעולם לא ישנה מעל ל-5 אחוז מהבז"בים מפנקס הבוחרים הישן.   ו

כאמור, כיום פנקס הבוחרים לא מגיע בצורת "פנקס", והשיטה שהיתה נהוגה עד בחירות 2003, לפיה מפלגות היו מקבלות לרשותן "אלפון" - ספר מודפס בשני עותקים המצורף לקובץ הממוחשב – פינתה מקומה לקבצים ממוחשבים בלבד, שבהם כבר לא מופיעים מספרי טלפונים של התושבים, אלא אם כן הקובץ מתקבל מאחת המפלגות, שרוכשת במיוחד ובתשלום את מספרי הטלפונים ומזינה אותם בעצמה לקובץ.   ו

בספר הבוחרים מופיעות עמודות רבות לגבי כל בוחר, הרלוונטיות שבהן: שם משפחה, שם פרטי, מספר ת.ז., מס' הקלפי (אין להתייחס לסיפרה 0 הצמודה מימין למס' הקלפי, שנועדה למצבי חירום שבהם יש לפצל את הקלפי לשתי קלפיות נפרדות), מס' סידורי בקלפי, כתובת הקלפי, כתובת המגורים. בספר הבוחרים שמספק משרד הפנים לא יופיעו: מין, תאריך לידה / גיל, מצב משפחתי, טלפון בבית / נייד.   ו

עם קבלת הקובץ, נתחיל לעדכן אותו בנתונים שבידינו. את הנתונים האלה נזין לקובץ הממוחשב, כך ש"נצבע" את כל המידע הידוע, לגבי תומכים ומתנגדים. אפשר גם לפתוח עמודות נוספות כדי לסמן שיוכים מגזריים שמעניינים אותנו: חיילים, אתיופים, חרדים, קשישים, חברי מפלגה, פעילים שלנו, וכד'.   ו

רק לאחר שנסמן את כל המידע שבידינו, (לאחר שהשארנו לגיבוי קובץ "נקי" של הספר), ונזין אותו למחשב כך שיהיה חלק מהספר, נדפיס את הפנקס בצורת "הליכונים", ונמסור אותו לידי מנהלי הקלפיות.   ו

שלוש צורות פנקס הבוחרים:   ו

הליכונים: ספרי בוחרים לכל קלפי בנפרד, מסודרים לפי סדר הליכה – רחוב ומספר בית. פורמט זה ילווה אותנו לאורך כל הקמפיין, עד יומיים-שלושה לפני הבחירות.   ו

קלפיונים: ספרי בוחרים לכל קלפי בנפרד, מסודרים לפי מס' סידורי בקלפי, שהוא גם סדר ה-א"ב של שמות המשפחה באותה קלפי. הקלפיונים יכולים לשמש אותנו ביום הבחירות, כאשר דרושה לנו רשימה שניתנת לעידכון מהיר לפי המספר הסידורי של המצביעים בקלפי. אם נחליט להשתמש ביום הבחירות בעידכוני רשימת תומכים בלבד – לא נזדקק לקלפיונים כלל, ורק בקלפיות עם ריבוי תומכים, או בכאלה שהחלטנו לנסות להביא את כל מצביעי הקלפי להצביע - נזדקק לקלפיונים שיסייעו לנו במעקב לפי מספר סידורי.   ו

אלפון כללי: המצב הגולמי בו אנו מקבלים את פנקס הבוחרים: ספר הבוחרים הישובי לפי א"ב. למרות שזה הפורמט השימושי ביותר עבור המטה, לא נזדקק להדפסתו בשום שלב, אלא נעבוד עליו כקובץ ממוחשב בלבד.   ו

Mobirise

כך נראה פנקס הבוחרים (בעיר רמלה) בצורתו כאלפון. מספרי הטלפון לא נכללים באופן אוטומטי

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il