free css templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

ספר הבוחרים / פנקס הבוחרים

...

פנקס הבוחרים הוא רשימת כלל בעלי זכות הבחירה בבחירות מסויימות, אם זה במדינה, מפלגה, או ישוב. כל רשימת מועמדים ברשות מקומית שנרשמת כדין ומגישה טפסים כנדרש, רשאית לקבל עותק ממוחשב מקובץ זה ממשרד הפנים, ולקבל בשנית נוסח סופי עם נעילתו לשינויים - כחודש לפני הבחירות. בעבר היו מקבלות המפלגות גם "הארד קופי" לישוב כולו ולכל קלפי לחוד, כיום לא נמסר עותק כזה למתמודדים, ועליהן להדפיס בעצמן את הפורמטים הרצויים להן.   ו

בשל התהליך הבירוקרטי הממושך הדרוש כדי לקבל את הקובץ ממשרד הפנים, מצליחים מועמדים רבים להשיג את הקובץ ממפלגות ארציות (המחזיקות בידיהן את ספר הבוחרים הארצי, ולא מתקשות לגזור ממנו ספרי בוחרים יישוביים), או לחילופין משתמשים בתחילה בקובץ לא מעודכן הלקוח מהבחירות האחרונות לכנסת. במקומות שבהן אין שכונות חדשות שהתאכלסו לאחרונה - אין בכך בעיה: בדרך כלל הספר הישן מהבחירות הקודמות נותן מושג ברור ביותר על חלוקת הקלפיות, מיקומן, וגם ברשימות השמיות עצמן לא יהיו פערים גדולים בין הספר הישן לחדש.     ו

השיטה שהיתה נהוגה עד בחירות 2003, לפיה מפלגות היו מקבלות לרשותן "אלפון" - ספר מודפס בשני עותקים המצורף לקובץ הממוחשב – פינתה מקומה לקבצים ממוחשבים בלבד, שבהם כבר לא מופיעים מספרי טלפונים של התושבים, אלא אם כן הקובץ מתקבל מאחת המפלגות, שרוכשת במיוחד ובתשלום את מספרי הטלפונים ומזינה אותם בעצמה לקובץ.   ו

בספר הבוחרים מופיעות עמודות רבות לגבי כל בוחר, וכשנקבל את הספר הבוחרים לידינו, נסדר אותו כך שישארו בו רק העמודות הרלוונטיות: שם משפחה, שם פרטי, מספר ת.ז., שם האב, כתובת, מס' הקלפי (אין להתייחס לסיפרה 0 הצמודה מימין למס' הקלפי, שנועדה למצבי חירום שבהם יש לפצל את הקלפי לשתי קלפיות נפרדות), מס' סידורי בקלפי. בספר הבוחרים שמספק משרד הפנים לא יופיעו פרטים נוספים כגון מין, תאריך לידה / גיל, מצב משפחתי, טלפון בבית / נייד.   ו

לאחר שנסדר את הקובץ כך שנמחקות ממנו העמודות הלא נדרשות ונשארות רק העמודות הרלוונטיות, נוסיף לו שתי עמודות חדשות לשימוש פנימי שלנו: עמודת הסטאטוס, ועמודת הממריץ. בראשונה מהן, "נצבע" את כל המידע הידוע לנו, לגבי תומכים ומתנגדים, ובשנייה נכתוב ליד תומכים מי הממריץ שלהם במידה ויש כזה. באמצעות סימון מידע זה בספר הבוחרים, נעביר למנהל הקלפי או לבעלי התפקידים בשטח, את ההוראות לטיפול ביום הבחירות עצמו, שהרי אם לאדם מסויים יש ממריץ, יקל עלינו לפנות אליו דרך הממריץ כדי להביאו להצביע. בספר הבוחרים אפשר גם לפתוח עמודות נוספות כדי לסמן שיוכים מגזריים שמעניינים אותנו: חיילים, אתיופים, חרדים, קשישים, חברי מפלגה, פעילים שלנו, וכד'.   ו

סימון המידע של "המזוהים" ומיפוי ספר הבוחרים, הוא מבצע מורכב שדורש השקעה חד פעמית. צריך לעבור על הספר כולו, או למצוא דרך נוחה אחרת, שבה מעבירים את כל המידע הידוע לגבי תומכים ומתנגדים - לעמודת הסטטוס, שבסוף התהליך צריכה להיות צבועה כולה בירוק לתומכים, אדום למתנגדים, וצהוב לכאלה שלא יצביעו. אלה שישארו ללא צבע - הם הלא ידועים או המתלבטים שאותם ננסה להפוך לירוקים. לאחר מבצע הסימונים, נוכל להעביר את הספר, בצורת "הליכונים" - למנהלי הקלפיות, והם ימשיכו את מלאכת הסימון, תוך סינכרון עם המידע בספר של המטה המרכזי.   ו

שלוש צורות פנקס הבוחרים:   ו

הליכונים: ספרי בוחרים לכל קלפי בנפרד, מסודרים לפי סדר הליכה – רחוב ומספר בית. פורמט זה ילווה אותנו לאורך כל הקמפיין, עד יומיים-שלושה לפני הבחירות.   ו

קלפיונים: ספרי בוחרים לכל קלפי בנפרד, מסודרים לפי מס' סידורי בקלפי, שהוא גם סדר ה-א"ב של שמות המשפחה באותה קלפי. הקלפיונים יכולים לשמש אותנו ביום הבחירות, כאשר דרושה לנו רשימה שניתנת לעידכון מהיר לפי המספר הסידורי של המצביעים בקלפי. אם נחליט להשתמש ביום הבחירות בעידכוני רשימת תומכים בלבד – לא נזדקק לקלפיונים כלל, ורק בקלפיות עם ריבוי תומכים, או בכאלה שהחלטנו לנסות להביא את כל מצביעי הקלפי להצביע - נזדקק לקלפיונים שיסייעו לנו במעקב לפי מספר סידורי.   ו

אלפון כללי: המצב הגולמי בו אנו מקבלים את פנקס הבוחרים: ספר הבוחרים הישובי לפי א"ב. למרות שזה הפורמט השימושי ביותר עבור המטה (שדרכו נוח לאתר אנשים לפי שמם), לא נזדקק להדפסתו בשום שלב, אלא נעבוד עליו כקובץ ממוחשב בלבד.   ו

Mobirise

כך נראה פנקס הבוחרים (בעיר רמלה) בצורתו כאלפון. מספרי הטלפון לא נכללים באופן אוטומטי

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il