site creation software

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

השליח וחשיבותו

...

השליח של צוות הטלמרקטינג הינו זרוע נוספת בעבודת השטח, ובניגוד לשמו המטעה, "שליח" - מדובר בגורם רב חשיבות בגיוס תמיכה. מטרתו של השליח היא להדגים לבוחרים מה הם יעילות, מהירות ויחס אישי ואדיב. את זאת עושים בדרך הבאה:   ו

שיחות הטלמרקטינג נעשות לאנשים שעל-פי הרישומים – כבר קיבלו מאיתנו חומר הסברה. ולמרות זאת, לעיתים קרובות קורה שבמענה לשאלה "האם קיבלתם את חומר ההסברה שלנו?" התשובה היא שלילית. קצת סטייה לא רצויה בתסריט השיחה, אבל אנחנו נעשה מהלימון לימונדה, ואיש הטלמרקטינג יגיד לאדם שמעברו השני של הקו – "אנו נדאג להעביר אליך את החומר שלנו בהקדם האפשרי".   ו

פה נכנס לתמונה השליח, שכבר מחכה בקרבת מקום, מקבל באופן מיידי את הכתובת המדוייקת, וממהר להגיע אל אותו הבית. הזמן הרצוי בין סיום השיחה הטלפונית ועד הגעתו של השליח – הוא חמש דקות עד רבע שעה. האדם המופתע, שהשליח מתייצב בפתח ביתו, מתרשם מהמהירות והיעילות. השיחה שמתנהלת בדרך כלל בין האדם לשליח היא בערך כך:   ו

שלום, אני מהמטה של ... ובאתי לתת לך את חומר ההסברה שלנו.   ו

כבר??? כל כך מהר?   ו

כן. כך צריך גם להיות השירות בעיריה!   ו

מיותר לציין שבאופן זה גם אם לא רכשנו תומך חדש, יש לכל הפחות אדם שמעריך את יכולת הארגון של המטה. השליח צריך להיות מהיר, יעיל ואדיב, בעל הופעה נאה וגינוני נימוס. בערב טיפוסי עושה השליח עשרות שליחויות מעין אלו, לכן רבה היא חשיבותו עד כדי כך שבלעדיו – לא כדאי לבצע טלמרקטינג כלל. יש לוודא את בואו של השליח עוד לפני שמזמינים את אנשי הטלמרקטינג.   ו

בנוסף, משמש השליח להעברת מכתבים אישיים של סיכומי שיחה של המועמד, (שיחות המשך לטלמרקטינג, שמקיים המועמד עם אלה שמבקשים לדבר איתו), וגם הפעם, מהירות התגובה היא האלמנט הבולט והמרשים ביותר, אם כי פה אין צורך להקפיד על תגובה של דקות, וגם 24 שעות זה בסדר גמור ואפילו מרשים למדי.   ו

מועמד מסויים שעבדתי איתו, התעקש לנהל את הקמפיין של עצמו בגבולות הבנתו. איש זה לא הבין את חשיבותו של השליח, והתעקש שהיעילות מחייבת שהשליחויות ייעשו באופן מרוכז ביום שלמחרת, לכתובות שרוכזו יום קודם. כך, חשב לעצמו המועמד, תפחת העסקתו של השליח משלוש שעות בערב – לשעה, אך בעצם, אותו מועמד כמעט רוקן את תפקיד השליח מתוכנו. מטרת השליח היא לא רק העברת חומר הסברה, אלא בעיקר העברת מסר היעילות והמקצוענות. לכן שליח בזמן אמת בשטח הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מצוות הטלמרקטינג.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il