site maker

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

התנהלות המועמד

מי שרודף אחרי הכבוד – הכבוד בורח ממנו

אמנם הגורמים המשמעותיים ביותר בקמפיין הם בחירת המסרים ואופן העברתם, הקמת מנגנון של פעילות שטח, וניהול יום הבחירות, אך גם גורם רביעי הוא גם בעל חשיבות מכרעת. מדובר בהתנהלות המועמד לאורך הדרך: התנהגותו, התבטאויותיו, מיומנויות החברה שלו, הקצאת הזמן שלו, מצבי הרוח שלו, ויתר תכונותיו האישיות. התנהלות המועמד היא שילוב של אישיותו ואופיו, עם שיטת עבודה שהוא מאמץ לעצמו, ועם הרגלים שהוא מסגל לפחות בתקופת הבחירות.   ו

בעוד תכונות אישיות הן קשות לשינוי, וקשה, למשל, לדרוש מאדם פזרן ושכחן להפוך לדייקן ומסודר, הרי שניתן בעזרת יצירת תבניות עבודה נכונות, לשפר את התנהלות המועמד ולהפיק את המקסימום מזמנו. דברים אחרים בהתנהלות ניתן לתרגל ולחזק, וזה גם יכול להצליח, בתנאי שלמועמד יש יכולת לימוד, ולצוותו יש את הרצון והיכולת להירתם למשימה גם כשהיא יוצרת אי נעימויות.   ו

אדם שהופך למועמד פוליטי, צריך להבין שמעתה אין הוא עוד אדם פרטי ואנונימי. מרגע שבחר להיות מועמד פוליטי – עליו להתנהג ככזה – להתלבש, להיראות, ולהתבטא בהתאם למעמדו החדש. מועמד חייב לזכור שלמעשיו ולהתנהגותו השלכות ישירות על הצלחתו, ולכן הוא מחוייב לעשות גם דברים שלא נוחים לו (למשל להיות חייכן גם לאנשים מעצבנים), ובעיקר להתאפק מלעשות דברים שאולי היה רוצה לעשות, אך מעמדו החדש מחייב לוותר עליהם.   ו

התנהלות המועמד היא כביכול נושא פשוט ומובן מאליו, אך לא פעם ראיתי מועמדים שכושלים דווקא כאן, לאחר שלא הצליחו לעשות את ה"סוויץ'" בין אדם רגיל לאיש ציבור, שלא השכילו לסגל לעצמם הליכות של מנהיג, ושלא מבינים את זכוכית המגדלת שדרכה העולם רואה אותם. גם התנהלות אישית לקויה של מועמד היא סיבה אפשרית להפסד בבחירות, אך המפסיד מסיבות אלה לעולם לא יאשים את עצמו, ותמיד ימצא גורמים אחרים לכשלונו. "הם אשמים, אני מושלם" – זו גישה שתואמת כל אדם שהתנהלותו מלכתחילה היתה נגועה בחוסר מודעות עצמית. בפרקים הבאים נרחיב בנושא זה, ונפרט מה כדאי ומה אסור לעשות.   ו

Mobirise

התנהלותו האישית של המועמד צריכה להלום את התדמית שנבנית לו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il