free site templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

כללי יסוד

"?מה אתה מייעץ לי לעשות"  
"דבר ראשון, אל תקשיב ליועץ שאתה לא משלם לו"

ההצלחה היא אפשרית גם עבור מועמד לא מוכר וחסר נסיון, ובלבד שיקפיד לשמור על כללי היסוד, לנהל קמפיין נכון, ולזכור ש"הצלחה" היא לא תמיד רק ניצחון כאן ועכשיו, לפעמים הצלחה היא גם קפיצת מדרגה שתאפשר התמודדות בתנאים טובים יותר בעתיד. ו

כי בסופו של דבר, מלבד רצונו להיות כזה - מה הופך אדם, למועמד טוב? מצד אחד התכונות הטבעיות של יחסי אנוש, כריזמה, תבונה, אינטליגנציה ריגשית, גינוני התנהגות, ומה שהוא משדר לסביבה, ומצד שני ההרגלים שאותם רכש לאורך חייו, ושאמורים להיות כלי העבודה שלו, כעת, בכניסתו לחיים הפוליטיים. האם הוא מצוייד בכלי העבודה המתאימים? אפשר לבחון את השאלה הזאת בעזרת בחינת כללי היסוד של פעילות המועמד במהלך הקמפיין. ו

כללי היסוד מתייחסים לדרך מחשבה ולדפוסי התנהגות, היוצרים, בסופו של דבר, את ההתנהלות היומיומית הפשוטה של המועמד וצוותו, ואף את המדיניות ודרכי הפעולה בקמפיין. כללי היסוד הם קשים לעיתים לביצוע, כיוון שהם עוסקים לא מעט בענייני אופי והרגלים, שלא תמיד קל לשנותם. המציאות מלמדת שיש אנשים המתאימים לנחול הצלחה בקמפיין בחירות, ויש כאלה שפשוט אינם מתאימים לכך, ושכל אופיים והתנהלותם מובילים לכשלון. הפוליטיקה לא מתאימה לכל אחד, ולא לכל אדם שמתעניין בתחום - יש את היכולות להצליח. המתאימים הם אלה שכללי היסוד, ברובם לפחות, פועמים בקרבם בדרך הטבע, ואילו המפסידים הנצחיים – הם אלה שלעולם לא יוכלו לסגל לעצמם דרך התנהלות תקינה ודרך מחשבה נכונה. אלה, גם אם יחליטו, למשל, להיות דייקנים ואחראיים, או אמיצים וחזקים, או צנועים וחרוצים – לא יוכלו לעמוד בכך, כי תכונות אלה הן מנוגדות לטבעם, וגם אם ינסו לכפות אותן על עצמם - לא יוכלו להתמיד בכך לאורך קמפיין שלם. זו גם הסיבה שכאשר אני פוגש בפעם הראשונה מועמד פוליטי שאיני מכיר, שיחה קצרה של עשר דקות תבהיר לי היטב מהו עתידו הפוליטי של איש זה שלפניי, ומהי מידת התאמתו למשימה שהגדיר לעצמו. אך גם פה, בדרך כלל התשובה היא אינה ב"כן או לא", ופעמים רבות קורה שבמועמד אכן יש את הפוטנציאל הבסיסי, אך עדיין עליו ללטש מיומנויות, לשכלל דרכי פעולה והתנהלות אישית, ולהתאים עצמו למשימה העומדת בפניו. ו

בפרקים הבאים אעלה כמה הנחות כלליות לגבי התנהלות נכונה של מועמד במהלך הדרך, שהשוואתם לאופייך, יכולה לפחות לרמז על איכות הקמפיין שאתה צפוי להפיק, ועל סיכוייך להצליח בו. ו

Mobirise

מועמד טוב לא יכול להסתפק במסרים נכונים, אלא חייב לאמץ גם התנהלות אישית נכונה

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il