free site design templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

פעילות הקמפיין

המקום היחיד בו הצלחה באה לפני עבודה – הוא במילון

לא קל לשכנע אדם זר לתמוך בך, וזה לא קורה בזכות שיחה קצרה או הקשה בדלת. אדם שמשתכנע בקלות שכזו – ישתכנע לשנות את דעתו מחדש כשיגיע אליו מועמד אחר, וברגע האחרון לפני ההצבעה הוא עשוי לשנות את דעתו בשלישית, אם בפתח הקלפי יזכה לחיבוק אמיץ מצד אחד המועמדים. לכן שכנוע אמיתי הוא תהליך מובנה ולא מבצע-בזק.   ו

הוא מתחיל בפרסום המועמד ובניית תדמית, ממשיך בהפצת מסרים נכונים, פעילות שטח, פעילות בכל הזירות, הפקות פרסום ובעיקר יצירת מצע בחירות, נוכחות במדיה הדיגיטאלית, ברחוב, על לוחות המודעות, בארועים, בתקשורת המקומית, ועד מפגש ישיר בין המועמד או נציגיו לבין הבוחר עצמו. כל זה תוך רישום קפדני של המידע שמתקבל, כדי שנדע לאן להפנות את מאמצינו בשלב הבא.  ו

כלים רבים נפעיל במסגרת שרשרת השכנוע שלנו, אף אחד מהם לבדו - לא מספיק כדי לשכנע, אבל כולם ביחד, אם נעשה את זה נכון, יוכלו לעשות את העבודה. תכנית העבודה שנכין צריכה לבחור את הכלים בהם נשתמש, כמה זמן ותקציב נקצה לכל אחד מהם, ואיך נהפוך אותם מנוכחות סתמית ושגרתית כמו של יתר יריבינו, לכזו שיודעת לייצר בולטות, ייחוד, ותמיכה ציבורית אמיתית.     ו

פעילות השטח שלנו, תפקידה הוא להגיע אל האנשים. ואם פעילות הפרסום מנסה להגיע אליהם דרך אמצעי התקשורת, בפעילות השטח שלנו אנחנו מנסים להגיע אליהם ישירות, פנים אל פנים. המגע האישי הוא הכרחי עבור מועמד, ויום מוצלח הוא יום בו גייסנו פעילים חדשים שמצטרפים אל הצוות שלנו.      ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il